Degustace Holovousy - únor 2021

Ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy se 3. 2. 2021 konala tradiční již 52. degustace odrůd jablek. S ohledem na součanou situaci se degustace účastnil pouze omezený počet osob, a to pouze z řad VŠÚO. Hodnoceno bylo celkem 36 vzorků.

Výsledky degustace.