Odrůdy VŠÚO Holovousy

https://www.vsuo.cz/cs/ovocnarska-produkce-a-prodej/stromky-a-kere-prostokorenne-i-kontejnerovane