Degustace jablek Holovousy - květen 2022

Dne 25. května 2022 se ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy konala degustace jablek za účasti zástupců ZO ČZS Holice. U 41 vzorků (z toho 11 z novošlechtění Holovousy a 3 z novošlechtění Střížovice) byla hodnocena vůně, slupka, konzistence dužniny, šťavnatost, kyselost, vzhled a chuť. Hodnocená jablka uskladněná v prostorách VŠUO se nacházela buď v chladírně s normální atmosférou (při 2 až 3°C) nebo pod ultranízkou kyslíkovou atmosférou (technologie ULO = ultra low oxygen; při 1°C a 2 % kyslíku a 1 % oxidu uhličitého). Zvítězila odrůda z novošlechtění ze Střížovic pod označením UEB 5060/1 skladovaná v podmínkách ULO. Pořadová čísla odrůd na fotografiích nezobrazují konečné výsledky, ale pouze pořadí, ve kterém byly degustovány. Brzy přineseme výsledky degustace.

další

 

Obr: 38786.jpg Obr: 38785.jpg Obr: 38784.jpg Obr: 38749.jpg Obr: 38748.jpg
Obr: 38787.jpg Obr: 38747.jpg Obr: 38746.jpg Obr: 38705.jpg Obr: 38706.jpg