Registr přípravků na ochranu rostlin

Hlavním účelem této aplikace je zpřístupnit veřejnosti data z registru povolených přípravků na ochranu rostlin, který vede Státní rostlinolékařská správa (SRS). Databáze zahrnuje přípravky registrované v České republice a souběžně dovážené přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Databáze je aktualizována 1x denně. Registr je přístupný na resortním portálu Ministerstva zemědělství eAGRI.cz

obr 331Odkaz na informace o Registru
další

obr 332Vyhledávání v Registru
další