Degustace Holovousy - leden 2020

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 se v jednacím sále VŠÚO Holovousy konala za účasti zástupců ZO ČZS Holice zimní degustace jablek. Degustace se zúčastnilo 117 hodnotitelů, kteří hodnotili 47 vzorků odrůd a novinek. Vzorky byly uskladněny v chladírně při teplotě 1-2 °C a jsou z VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY s.r.o., a ÚEB Střížovice. Vítězem se stala odrůda ANGOLD.