Mapa výskytu škodlivých organismů

Na Rostlinolékařském portálu najdete mapy výskytu škodlivých organismů. Hlavním cílem je poskytovat informace o aktuálním výskytu škodlivých organismů na jednotlivých plodinách v monitorovaných místech v České republice.