Soutěž MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ – Soutěž jednotlivců i celých rodinných kolektivů z Holic a okolí

Vážení spoluobčané !
Zahrádkáři naší organizace již 8 let pořádají
soutěž MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ.

Loni jsme Vás, kdo jste hraví a soutěživí, poprvé pozvali k podobnému testu a Vy jste naši výzvu přijali. 

Soutěž se podařila.
A tak Vás zveme i letos!

Pojďte si zasoutěžit!
Můžete klidně dát dohromady celou rodinu, poradit se nad otázkami a poslat nám odpovědi. A nemusí soutěžit jen Holičáci, ale i občané z okolí!

Nemůžete nic ztratit, jen se něco nového dozvědět, vyhrát hezké ceny a ti nejlepší se mohou díky svým vědomostem, ale také i selskému rozumu, dostat do finálního kola, které bude formou poznávačky probíhat na naší posvícenské výstavě na podzim.


Takže s chutí do toho... pojďte si s námi zasoutěžit formou on-line testu. 
Přihlašte se níže tlačítkem POKRAČUJTE ZDE.

Vyplňte, prosím, požadované údaje, abychom Vás mohli pozvat na výstavu i do finálního kola. Děkujeme Vám.
Těšíme se na Vaše odpovědi.

Máte li zájem

Vstupní znalostní test je realizován formou online na těchto webových stránkách a je aktivní v období od 15. dubna 2022 do 15. května 2022.
  • Test se skládá z 20 testových otázek, s volbou jedné ze čtyř odpovědí.
  • Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem.
  • Každý soutěžící kolektiv může soutěžit jen jednou.
  • V testu se nedá vracet k předchozím otázkám.
  • Na celý test je určen čas max. 45 minut, pokud bude výrazně překročen, nebude soutěžící hodnocen, ale do seznamu soutěžících bude zahrnut, proto se již nemůže účastnit podruhé.
  • Pokud dva či více soutěžících získají stejný počet bodů, rozhodnou o pořadí doplňkové body z poznávačky a dále celkový čas potřebný na zodpovězení otázek – kratší čas je hodnocen lépe.
  • Následně budou soutěžící kolektivy pozvány na finální kolo, které proběhne na podzimní posvícenské výstavě 17. - 18. září, jak je psáno výše, na tzv. poznávačku. Poznávačka spočívá v poznávání různého rostlinného materiálu a pomůcek zahrádkářů.