Soutěž MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ – I. kategorie pro žáky 4.–6. tříd a víceletých gymnázií

Ahoj kluci a holky,

pojďte si s nám zasoutěžit formou on-line testu. Nemůžete nic ztratit, jen se něco nového dozvědět, vyhrát hezké ceny a ti nejlepší se mohou díky svým vědomostem, ale také i selskému rozumu, dostat až do celostátního kola. 
Takže s chutí do toho...
Přihlašte se tlačítkem POKRAČUJTE ZDE.
Nezapomeňte vyplnit  i TŘÍDU A ŠKOLU a hlavně E-Mail, který používáš, abychom ti na něj mohli psát e-maily a informovat Tě!!!
Těšíme na vaše odpovědi.

Máte li zájem

Soutěž je místní, dvoukolová pro I. kategorii mladších žáků ze 4.–6. třídy ZŠ a tomu odpovídajících ročníků gymnázií.
Podmínky soutěže pro žáky obou kategorií:
 • Soutěž Mladý zahrádkář – kategorie pro žáky je určena výhradně žákům základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií.
 • Podmínkou účasti v soutěži je úspěšné absolvování vstupního znalostního testu podle kategorií a následně uspět v poznávačce rostlin.
 • Vstupní znalostní test je realizován formou online na těchto webových stránkách a je aktivní v období 
  od 15.4.2022 do 15.5.2022.
 • Test se skládá z:
  • 20 testových otázek, s volbou jedné ze čtyř odpovědí
 • Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem.
 • Každý soutěžící může soutěžit jen jednou, opakování soutěže nebude započteno (porovnává se e-mail, jméno, příjmení i škola a duplicitní záznamy se vyřadí).
 • V testu se nedá vracet k předchozím otázkám.
 • Na celý test je určen čas max. 45 minut, pokud bude výrazně překročen, nebude soutěžící hodnocen, ale do seznamu soutěžících bude zahrnut, proto se již nemůže účastnit podruhé.
 • Pokud dva či více soutěžících získají stejný počet bodů, rozhodne o pořadí délka času při vyplňování.
 • Následně, po vyhodnocení testu odbornou komisí, bude zveřejněna výsledková listina pro postupující soutěžící do soutěže v poznávání rostlin – tzv. poznávačka.
Druhé kolo soutěže - poznávačka - proběhne v září 2022. Předpokládáme, že poznávačku uspořádáme na posvícenské výstavě ZO ČZS Holice dne 18.9.2022 v 10 hodin dopoledne a kdyby měl někdo zájem podívat se, jak žáci určují různé rostlinné materiály a pomůcky zahrádkářů, mohou se poznávačky zúčastnit jako diváci. Přesný termín Poznávačky zveřejníme podle aktuální situace a možností v našem státě. Poznávačky se zúčastní celkem 30 - 35 žáků ze ZŠ v Holicích - Holubova a  Komenského, z Gymnázia v Holicích a ZŠ z Horního Jelení. Po vyhodnocení výsledků budou žáci odměněni medailemi, diplomy a hodnotnými cenami. Z této poznávačky odchází všichni soutěžící s nějakou věcnou odměnou. Přejeme hodně štěstí při testování vašich znalostí!