Holovousy - květen 2019

Dne 28. května 2019 se ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy konala degustace jablek za účasti zástupců ZO ČZS Holice. U 47 vzorků (z toho 15 z novošlechtění) byla hodnocena vůně, slupka, konzistence dužniny, šťavnatost, kyselost, vzhled a chuť. Zvítězila odrůda Sirius, na druhém místě skončil Meteor a třetí příčku obsadila Artiga. Hodnocená jablka uskladněná v prostorách VŠUO se nacházela buď v chladírně s normální atmosférou (při 2°C) nebo pod ultranízkou kyslíkovou atmosférou (technologie ULO = ultra low oxygen; při 1°C a 2 % kyslíku a 1 % oxidu uhličitého). Nahlédnout můžete do fotogalerie, kde jsou pod fotografiemi doplněné názvy odrůd (hodnocené odrůdy jsou opatřeny pořadovým číslem hodnoceného vzorku, nejde o výsledné pořadí)

Kompletní výsledky degustace