Soutěž

Milé děti, zveme Vás do V. ročníku soutěže „O nejkrásnějšího Podzimníčka", tentokrát

 

„O PODZIMNÍČKA – Školáčka"

 

Vyrobte  pouze z přírodních materiálů výtvarnou kompozici na téma školy, školáčka - postavičku, domeček, plastický obrázek, minizahrádku atp. podle vaší kreativity a nápadů. Mohou vám pomáhat rodiče, prarodiče, učitelé. Cílem této soutěže a největší odměnou pro zúčastněné by měla být hlavně radost ze spolupráce dětí a dospělých při společné tvorbě „Podzimníčka". Hlásit se mohou i kolektivy se společnou prací.

 

Termín konání soutěže:

Soutěž probíhá do 14. - 15. 9. 2019, kdy je třeba „Podzimníčka – ŠKOLÁČKA" doručit do chovatelského střediska v Holicích u vlakového nádraží do sálu konání výstavy „Ovoce, zeleniny a květin" do 1. patra, tradičního konání výstavy, od 15 do 17 hodin ve dnech 12. nebo 13. září. Pokud nemáte v tuto dobu čas, domluvte se s paní Alenou Rabasovou na jiném termínu – tel. 603 522 609.

 

Vyhodnocení:

Hodnotit výrobky budou návštěvníci výstavy „Ovoce, zeleniny a květin" v sobotu 14.9.2018 od 8 do 17 hodin a v neděli 15.9.2019 do 10 hodin. Předání cen proběhne v neděli 15.9.2019 od 15 hodin.

 

Každý jednotlivý soutěžící může soutěžit pouze s jedním „Podzimníčkem", kolektiv s počtem, který si sám zvolí.

 

Kategorie soutěžících:

I.  Kategorie – děti do 6 let

II.  Kategorie – děti z 1.–5. tříd

III.  Kategorie – děti z 6. tříd a výše

 

Ceny v soutěži:

Oceněni budou soutěžící umístění v každé kategorii na prvních třech místech. Zvlášť budou oceněny kolektivy dětí.

 

Účastníci soutěže:

Účastníkem soutěže se stane každá fyzická osoba nebo soutěžící kolektiv s místem trvalého pobytu v Holicích, Rovni, Velinách, Ředicích nebo Ostřetíně. Věkem není soutěž omezena, mohou soutěžit děti až třeba do 100 let věku!

 

Doručení „Podzimníčků":

Ve čtvrtek nebo v pátek 12.–13. září 2019 od 15 do 17 hodin je třeba doručit „Podzimníčka" do chovatelského střediska v Holicích u nádraží do sálu konání výstavy „Ovoce, zeleniny a květin" do 1. patra, do místa tradičního konání výstavy. Prosíme o zaslání přihlášky do soutěže do 10. září  na e- mail: soutez.zahradkari@seznam.cz ,

abychom věděli, jak máme rozmístit expozici výstavy. V přihlášce, kterou přikládáme, vyplňte všechna políčka, včetně telefonu. V neděli 15. 9. po 15. hodině budou vyhlášeni výherci, kteří si mohou ihned odebrat cenu. Pokud nebudete moci „Podzimníčka" v pátek z vážných důvodů přinést, kontaktujte nás e-mailem (soutez.zahradkari@seznam.cz nebo rabasova.alena@seznam.cz) nebo na telefonu 603 522 609 (paní Rabasová) a dohodneme se na jiném, vám vyhovujícím místě a termínu odevzdání.

 

Do soutěže nebudou zařazeny:

-výrobky, které nebudou pouze z přírodních materiálů

-výrobky, které nebudou řádně označeny na rubu adresou soutěžícího (na místě, které nebude vidět při umístění na výstavě, aby hodnotitelé výrobků nebyli ovlivněni jménem soutěžícího)

 

Způsob hodnocení:

Výrobky budou hodnotit návštěvníci výstavy a zahrádkáři. Ceny budou předány v neděli 15.9. od 15 hodin.

Organizátor si vyhrazuje právo některou z cen neudělit nebo soutěžní kolo zrušit.

Na veškeré stížnosti od ostatních soutěžících nebude brán zřetel J.

 

Ostatní podmínky soutěže:

Za výhru není možné požadovat náhradu.

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez udání důvodů. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním e-mailu nebo při osobním přihlášení. Údaje budou zpracovány za účelem administrace soutěže organizátorem automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání soutěže a prokázání poskytnutí licence účastníkem poskytnuté. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Správcem ve smyslu zákona o ochraně dat je ZO ČZS Holice. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže.

 

ZO ČZS Holice

 

Přihláška do soutěže „O nejkrásnějšího Podzimníčka“

Jméno a příjmení nebo označení kolektivu………………………………………………………………

Adresa trvalého bydliště…………………………………………………………………………………………….

Kategorie, do které se hlásím…………………………………………………………………………………….

Věk účastníka/ třída……………………………………………………………………………………………………

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonický kontakt/nutné!!!/……………………………………………………………………………………

Datum a podpis:

 

Celkem:
Dnes:
On line:
823108
534
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holice,  č.zo: 506008
534 01 Holice v Čechách
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.