Zdravý selský rozum 2017- červen


"ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM" - 4.TEST - červen

Pokračujeme v soutěži pátým testem!
Soutěž je pro VŠECHNY, jak již mnozí víte, soutěžit mohou i děti ze ZŠ, studenti, staří i mladí... Hlavně ti, kteří se nebojí a chtějí si vyzkoušet své znalosti, ale i cit pro odpověď, protože soutěžit se bude formou testů, takže výběrem ze čtyř možných odpovědí.
Soutěž probíhá na tomto našem webu formou testů od března do srpna, každý měsíc jeden test. Testy zahrnují různá zahrádkářská témata - květiny, ovoce, zeleninu, jejich nemoci, jejich druhy, jejich specifika. Každý test bude vyhodnocen a na zářijové výstavě "Ovoce, zeleniny a květin" ZO ČZS Holice ve dnech 16. - 17. září 2017 v chovatelském středisku u nádraží, budou zveřejněny výsledky. V neděli 17. září 2017 v 15 hodin budou na této výstavě nejlepší soutěžící odměněni hezkými cenami.

Takže s chutí do toho...
Přihlašte se níže tlačítkem POKRAČUJTE ZDE.
Nezapomeňte vyplnit   VÁŠ VĚK, případně i TŘÍDU A ŠKOLU, jste-li školou povinní, do kolonky Škola a třída.
Těšíme na Vaše odpovědi.

Máte li zájem

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší soutěže a vyplnili první testy za měsíc březen, duben a květen. Pokud jste tak neučinili, můžete test za březen a test za duben i test za květen vyplnit i zpětně.
Těšíme se na Vaše další odpovědi.


Podmínky soutěže:
  • Soutěž "Zdravý selský rozum" je určena pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet, zda jim ještě zdravý selský rozum funguje.
  • Test se skládá z 30 testových otázek. Ten, kdo vyplní všechny testy, bude mít větší šanci na dobré umístění, protože body se budou nasčítávat.
  • Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem.
  • Každý soutěžící může soutěžit jen jednou, opakování soutěže nebude započteno (program porovná e-mail, jméno, příjmení, školu a věk soutěžících).
  • V testu se nedá vracet k předchozím otázkám.
  • Na celý test je určen čas maximálně 60 minut, pokud bude výrazně překročen, nebude soutěžící hodnocen, ale do seznamu soutěžících bude zahrnut, proto se již nemůže účastnit podruhé.
  • Pokud dva či více soutěžících získají stejný počet bodů, budou se dělit i o pořadí v soutěži.
  • Výsledková listina bude zveřejněna na zářijové výstavě "Ovoce, zeleniny a květin" v chovatelském středisku u nádraží v Holicích v 1. patře ve dnech 16. - 17. 9. 2017.
  • Nejlepší soutěžící budou odměněni hezkými cenami v neděli 17. 9. 2017 v 15 hodin. Budou osobně vyzváni e-maily.