2020 - Plán akcí a činností

Dne 1. 2. 2020 byl na výborové schůzi ČZS Vlčková odsouhlasen plán akcí do velikonoc 2020 (další budou upřesněny na výroční členské schůzi v březnu t.r.)

1) Dne 29. 2. 2020 ve 14 hodin se bude konat v Domě ČZS Vlčková Košt slivovice, ostatních pálenek a likérů. Vzorky se budou přebírat  v pátek  28. 2. 2020 od 18 do 19 hodin.       

2)  Dne 21.3.2020 v 15.00 hod se měla uskutečnit Výroční schůze ČZS Vlčková.  Z důvodů opatření karantény Koronaviru byla zrušena.  Náhradní termín 20.6.2020 v 17,00 hod, viz. kabelovka

3) Dne 20.3.2020 se konala mimořádná  akce  Šití obličejových roušek pro seniory ve Vlčkové. viz.galerie

4) Ve dnech 4. a 5.4.2020 výstava Ruční práce a jarní svátky a Malování vajíček - Byla zrušena.

5) Dne 12.6.2020 v 18,30 hod se konala Noc kostelů na které se podíleli, z větší části členové ČZS Vlčková  viz.galerie

6) Dne 4.7.2020 v 15,30 hod se uskuteční Soutěžní hry pro děti a dospělé v Domě zahrádkářů a následuje posezení s občerstvením a hudbou.

7) Ve dnech 5. a 6.9.2020 se uskuteční Výstava ovoce, zeleniny, květin a úrody ze zahrádek,                                                             Vědomostní soutěž pro děti o zahrádkách a přírodě.
Dne 5.9.2020 Podzimní posezení ve dvoře Domu zahrádkářů Časy akcí budou upřesněny

8) V listopadu a prosinci bude zajištěna akce pečení a prodej perníčků pro Rozsvíce vánočního stromu

9) V únoru 2021 se bude konat v Domě ČZS Vlčková tradiční Košt slivovice,

10) Na únor 2021 je naplánována Výroční členská schůze, kdy bude termín, dle situace, upřesněn.