POLOHA


Obec Vlčková se nachází zhruba 15 kilometrů severovýchodně od krajského města ZLÍN. ČZS ZO Vlčková vlastní svoji budovu - Dům zahrádkářů, která se nachází v horní části obce, č.p. 161. 

V tomto objektu nabízí organizace jak členům, tak i ostatním zájemcům vaření povidel, moštování a sušení ovoce a stále více oblíbené pálení. Do Vlčkovské pálenice svážejí svůj kvas nejen místní pěstitelé, ale také z Kašavy, Držkové a širšího okolí.