Prodej obecních stromů

Obec také vlastnila ovocné stromy, které byly přímo v obci, mimo obec i na obecních pozemcích a u silnic. Tyto stromy se ke sklizni úrody prodávaly formou dražby občanům.

Stromů bylo všude mnoho a zájem občanů byl velký. Někteří občané už své stromy měli vyhlédnuté a kupovali si je několik roků po sobě. Tak se stávalo, že občané na vyvolávací cenu přihazovali peníze, a mnohdy se i mezi sebou pohádali, pokud vyhlédnutý strom nezískali.

Nejprve si obec prodávala stromy sama a výtěžek plynul do obecní pokladny.

Počátkem června se prodávaly třešně, v srpnu potom ostatní stromy, jabloně, hrušky, švestky, ořechy a ryngle. Zahrádkáři začali prodávat tyto stromy počátkem 90 let. Nejprve pro obec a po roce 2000 si výtěžek z prodeje ponechali do pokladny organizace. To už však začal zájem o koupi stromů upadat. Mnoho stromů přestárlých se vykácelo a nové se nevysazovaly. Zájemců o stromy je už jen několik a to pouze o ořechy a hrušky. V době nejvyššího zájmu o stromy, kdy je prodávali zahrádkáři, byl výtěžek na jaře i 1.600,- Kčs, a na podzimu přes 2.000,- Kčs.