Přednášky - exkurze

Po vzniku organizace zahrádkářů se členové začali zajímat o novinky v pěstování ovoce, zeleniny i květin a nových odrůdách těchto plodin.

Zájem se jeví také o chemickou ochranu rostlin, o hnojení plodin i nové technologie a způsoby pěstování.

Za tímto účelem se pořádaly odborné přednášky a exkurze. Přednášky z počátku byly i součástí výročních členských schůzí. Také zájezdy byly zaměřeny tak, že byla vždy část zájezdu věnována zahrádkářské tématice a toto se dodržuje stále.

Přednášky bývaly obyčejně v zimním období a byly zaměřeny na zajímavosti v oblasti pěstování a výběru odrůd ovoce a zeleniny. Dokonce byly i přednášky o tom, jak pěstovat citrusové rostliny. S pokrokem techniky se koncem 90 let konaly přednášky formou promítání kazet přes televizi na domě služeb. Kazety byly půjčeny z okresního svazu v Prostějově.

Exkurze: Nejvíce jich bývalo do Dětkovic do místních sadů /ZD.

Témata byla různá a zaměřena na nové způsoby pěstování na velkých plochách, řerza roubování ovocných stromů, hlavně jabloní a broskví.

Jezdilo se také do šlechtitelské stanice ve Smržicích. Kde nám bylo umožněno shlédnout políčka a skleníky, na kterých se pěstovaly plodiny pro semena a také tam byly zpracovávány a baleny pro distribuci do prodejen. Desátá léta nového století už nejsou tak plodná na tuto činnost. Pouze jsme byli v roce 2009 a 2011 v Prostějově na kraji Určické ulice u pana Sedláčka, kde v zahradě u jeho vily je oáza klidu a pěstuje velká množství masožravých rostlin a tylandcií, což jsou rostliny na velmi suchá místa. Tam jsme byli vždy spokojeni.