Výroční schůze

Výroční schůze se konaly vždy poslední neděli v lednu a tradice se dodržuje dodnes.

schůze na Hornici

Uskutečnily se v pohostinství na Staré radnici, kde byl samostatný sál. Účast členů byla vždy velká více jak padesátiprocentní. Součástí schůzí byla odborná přednáška nebo promítání diapozitivů přítelem učitelem Janem Kvapilem, který během roku fotil různou činnost zahrádkářů a film dával do rámečků na diapozitivy. Organizace vlastnila i promítací plátno. Samozřejmostí na schůzi bylo i občerstvení. Schůze začínaly už v 9 hodin ráno a mnohdy se protáhly i přes poledne. Na zhodnocení činnosti se zvaly i organizace zahrádkářů sousedních obcí Alojzov, Seloutky, Dětkovice a od nás zase jezdili zástupci na jejich výroční schůze.

Po zbourání Staré radnice v roce 1996 se výroční schůze začaly konat v pohostinství na „Hornici“ dříve u Studených. Posunul se i termín začátku schůze na 14 hodin a schůze už se zaměřují pouze na činnost organizace, za uplynulý rok, uctění památky zemřelých členů organizace a občerstvení.

Navrhují se témata zájezdů, výstavy, návštěvy jubilantů v daném roce. Zhodnotí se i finanční stránka organizace – přednese vždy pokladník, zpráva hospodáře o majetku organizace, a revisní komise potvrdí správnost předešlých údajů. Počátkem roku 2000 se stoly zdobily košíčky s jablky, které zpestří i zvýrazní význam organizace.

Tento program na schůzích se již tradičně dodržuje a je dán i směrnicemi Ústřední rady ČZS.