Výstavy ovoce, zeleniny a květin

Pořádaly se už od počátku založení organizace na Orlovně, nyní Dům služeb a potom dlouhá léta na chodbě v přízemí školy a také v sokolovně. V pokladní knize je o tom zmínka: „Odměna školníkovi za úklid po výstavě 20 Kčs. Lošťáková Olga. Na vstupném z výstavy 21/10 1962 159,50 Kčs.“

Výstavy byly a jsou stále velmi úspěšné, neboť se na nich prezentovali svými výpěstky v daném roce nejen zahrádkáři, ale i někteří občané.

Výstavy se po řadu let konaly vždy v období kolem dušiček. K informacím o výstavě byly na několika místech v Určicích rozmístěny informační tabule a používají se dodnes a výstava se hlásila i místním rozhlasem.

Do okolních obcí se rozvážely plakáty a nechalo se též vyhlásit rozhlasem a tak se v tom pokračuje stále. Přípravu výstavy prováděli členové organizace. Děje se tak už v pátek odpoledně a v sobotu ráno. Otevření výstavy pro veřejnost bylo v sobotu odpoledne a celý den v neděli. V pondělí dopoledne jsme  umožnili i školákům, aby si výstavu prohlédli. Z počátku byly výpěstky umístěny na školních lavicích přímo na ubrusech. V roce 1972 bylo zakoupeno 400 ks košíčků na ovoce, do kterých se exponáty umisťují dodnes a košíčků už máme na 800 ks.

Ve škole se výstavy konaly až do roku 1988. Od roku 1989 se výstavy přesunuly do šálu víceúčelové budovy na nové hasičce. První byla 29. a 30. 10. 1989. Tady se konaly až do roku 1994 , kdy se přemístily na sokolovnu. Nejprve do sálu, ale brzy do přísálí sokolovny, kde jsou dodnes. Vstupné na výstavy bylo vždy dobrovolné a děje se to stále.

Od počátku se jezdilo i na výstavy jiných organizací.

12.11.1963 byl předseda a jednatel na výstavě v Prostějově. Náhrad cestovného 2x 20,20 Kčs + 14,40 Kčs.  V pozdějších letech se navštěvovaly výstavy v Alojzově a v Dětkovicích, s organizací Dětkovice udržujeme přátelské a sousedské vztahy stále a na výstavách se navštěvujeme a zapisujeme dojmy do knihy výstav.

Z počátku a to zejména v 70. a 80. letech se výstavy konaly každým rokem. Po revoluci v 90. letech byl trochu útlum, výstavy se konaly každým druhým rokem. Počátkem 21. století se s přílivem nových mladších členů do organizace přešlo na pořádání výstav opět každým rokem. Od roku 2009 byla výstava rozšířena o tombolu. Ceny do tomboly věnují zahrádkáři i jiní občané nezahrádkaří. Výtěžek z tomboly je vítaným finančním příspěvkem do pokladny. Změnil se i termín konání výstav a to na konec září. Všechny tyto změny se osvědčily a jsou ku prospěchu organizace.

 

Výstava 2011