Krátká historie moštárny

Již brzy po založení organizace zahrádkářů v Určicích byla snaha zřídit moštárnu za účelem zpracování ovoce horší kvality na mošt.

K tomuto účelu byla získána mostní váha s vážním domkem u silnice mezi hřbitovem a hospodou na Fajce. Tato váha zde byla už ve 30. letech 20. století, a sloužila zemědělcům k vážení jejich povozů se zemědělskými plodinami. Od 50. Let i místnímu JZD až do roku 1961. Od roku 1964 začali zahrádkáři vážní domek rozšiřovat na dnešní rozměr 5 x 6,5 m. Upravilo se také okolí. Všechno obnášelo mnoho brigádnických hodin práce. V roce 1967 byla u moštárny vykopána studna. V roce 1965 byla pořízena decimální váha za 200 Kčs – lis na pořezané ovoce, řezačka a od roku 1966 se už moštovalo. Voda ze studny napojena roku 1968. Nejprve se pořezané ovoce lisovalo pomocí silného šroubu na lisu. V roce 1973 byl zakoupen hydraulický zvedák tzv. panenka za 300 Kčs, která sloužila až do roku 1986, kdy byl v místním JZD lis předělán na hydraulický pohon pomocí elektromotoru a olejového čerpadla. V roce 1984 byla zakoupena nová kvalitnější řezačka na ovoce a slouží dodnes. Modernizací prošla budova moštárny v letech 1986 – 1987. Byla položena dlažba a stěny obloženy modrými obkladačkami do výše 2 m. Náklady na materiál, odbornou práci i brigádnickou činnost činily 10.000 Kčs. Budova po rekonstrukci měla hodnotu 20.695 Kčs.

O moštování ovoce byl vždy a stále je velký zájem. Nejen od zahrádkářů a místních obyvatel, ale moštují zde občané i z okolních obcí. Z moštování plynul i určitý finanční zisk do pokladny organizace. Příklady čistého zisku: r. 1966 – 1.531 Kčs; r. 1975 – 813,50 Kčs; r. 1980 – 1.179 Kčs; r. 1990 – 3.144 Kčs; r. 2000 – 7.400 Kčs.

Moštovalo se obyčejně 2x v týdnu a to od konce září až do počátku listopadu. Rok 1998 moštování ukončeno 8. 11. Rok 1997 moštování ukončeno až 17. 11. Další významná údržba a renovace hlavně lisu proběhla v létě 2011. Bylo provedeno očištění a natření lisu i řezačky. Na lisu byla provedena změna ovládání hydrauliky nové čerpadlo a vyměněny hadice. Na této renovaci se podíleli přátelé zahrádkáři Jindřich Lakomý, František Buriánek a Jan Hujíček. Pomohlo i HD Určice hlavně pan Martin Javořík, a podporu jsme získali i od obecního úřadu. V posledních asi 6-ti letech je vždy před sezónou moštárna brigádnicky uklizena a vyčištěno vnitřní zařízení a potřebné pomůcky pro moštování.

V 70. a 80. letech se také vždy na jaře uklízelo i okolí moštárny a čistil se i okraj silnice. Před oknem k silnici byl i okrasný záhonek. Všechno dělali brigádně zahrádkáři. Finanční zisk z moštování se dělil na polovinu. Jedna polovina byla odměna pracovníkům moštárny a druhá byl čistý zisk pro organizaci. Toto se uplatňuje dodnes. Od roku 1966 moštoval př. Jaroslav Vičař a počátkem 70. let manželé Jaroslav a Žofie Doleželovi a pomáhal i jim jejich zeť přítel Zdeněk Daněček. V letech 1988 – 1990 Jaroslav a Alena Zikovi; 1991 – 1992 Miloš Kozárek; 1993 – 1994 přítel Jan Hujíček a Pavel Hujíček; 1995 – 2001 přítel Stanislav Zemánek a přítel Vlastimir Zdařil; 2001 – 2005 přítel Vlastimir Zdařil – Miloš Čižmář; 2005 – 2011 přítel Miloš Čižmář a Jan Krejčí.