Vinobraní

Pro získání finančních prostředků organizace a také pro prezentaci zahrádkářů na veřejnosti se od konce 60. Let pořádalo na podzim tradiční vinobraní. Nebyla to jediná taneční zábava, v obci se pořádaly i Martinské nebo Kateřinské zábavy. Sokolovna byla tehdy pouze hlavní sál předsálí se šatnou a horní nálevnou a dole za jevištěm peklo. Tam se prodávalo veškeré občerstvení. Příprava na vinobraní byla vždy náročná na výzdobu Sokolovny. Tam se na celé ploše natáhla drátěná osnova, na ni se zavěšovalo spousta ovoce a vína. Uprostřed visel koš vína od určického vinaře zahrádkáře přítele Pardíka. Tento koš se sortou jiných cen byl potom vydražen v tombole.

Průběh vinobraní byl následující. Členové zahrádkářů byli hlídači a ostatní účastníci se snažili neviditelně utrhnout zavěšené ovoce a víno. Pokud byli hlídkou chyceni, zaplatili u pokladny pokutu 5 Kčs, ale dostali za to deci vína. Toto trvalo do určité hodiny 23.00, pak bylo dovoleno vše utrhnout zdarma bez pokuty.

Tato vinobraní skončila v polovině 80. let. To se zásadně změnil hudební žánr, z dechové a lidové hudby na velmi moderní rockovou a jinou populární hudbu POP. Vinobraní začala navštěvovat pouze mládež, která pak dokázala v průběhu zábavy během chvilky výzdobu otrhat, zdevastovat a znehodnotit.

Úklid sokolovny druhý den, který se vždy prováděl, byl v tomto období pak velmi náročný, neboť nepořádek tam zůstal obrovský. Tak skončila éra vinobraní.