Historie naší ZO od roku 1962

V roce 2012 si připoměla naše ZO 50. výročí založení a při této příležitosti jsme se rozhodli založit pro naše následovníky kroniku.

Věříme, že kronika poslouží naším pokračovatelům jako inspirace pro spolkovou činnost i důkaz obětavosti a pracovitosti předchozích generací zahrádkářů...