Výkup ovoce

Po vzniku organizace jejím rozvoji v pěstování a rozšiřování nových odrůd ovoce bobulovin zeleniny i květin vznikal u členů i občanů přebytek úrody těchto plodin. Přebytky se sice už dávno prodávaly na tržnici v Prostějově a počátkem 60. let vykupoval některé produkty potravinářský podnik jednota. A později ve větší míře výkupna Zeleniny a ovoce v Prostějově na Wolkrově ulici. V Určicích pro tuto společnost OZ, začal vykupovat v letech 1980 – 1981 přítel Miloš Čižmář v průjezdě (to je hanáčtěna) naproti u Mlčochů.

V roce 1982 byla zahrádkářům místním národním výborem pronajata stará hasičská zbrojnice v sousedství  hospody u Studených na Hornici a tam jednu sezónu vykupoval přítel Antonín Spurný. V roce 1983 vykupoval přítel Karel Hrdlička a od roku 1984 do roku 1993 se výkupu ujali manželé Zdena Alois Drmolovi. Vykupovali pro podnik Ovoce a Zelenina. Výkupna se opravila a byla ze zadní strany postavena nakládací rampa, pro snazší manipulaci při nakládání i odvážení vykoupeného ovoce.  V této době byl také největší rozmach výkupu zahrádkářských plodin.

Zahrádkáři jich hojně pěstovali a byly i slušné výkupní ceny. Vykupovat se začínalo už na jaře zelenými plody angreštu, potom rybíz, třešně, višně, meruňky, květ černého bezu. Na podzim plody černého bezu, jablka, hrušky, švestky, ryngle, padaná jablka a šípky. Vykupovali se 2x v týdnu středa a neděle a před výkupnou bývaly dlouhé fronty občanů, kteří přiváželi svoje plodiny. Toto se provozovalo zhruba 6 měsíců v roce. Od počátku 90. let začal zájem o vykupované ovoce různými společnostmi hlavně konzervárnami klesat. V roce 1994 – 1996 se výkupu ujal Jaroslav Kozárek z Plumlova, jako soukromník. Roku 1996 vykupoval už na moštárně, kam se přesunul výkup ze staré hasičky. Také on měl problémy s odbytem na vykoupené ovoce.

Začal také klesat výkup od občanů. Ceny za ovoce byly nízké a tak občané začali likvidovat a snižovat stavy ovocných keřů a částečně stromů.

V roce 1996 si otevřel výkup ovoce také podnik Jednota Prostějov. Měla to ve svém objektuu nákupního střediska Určice, v bočních skladech. Tam vykupoval nejprve př. Otakar Cetkovský a později pan Stanislav Konečný. Roku 1998 vznikl podnik Licea pobočka Prostějov. Vedoucím se stal pan Ludvík Bitner a vykupuje se pro něho dodnes, je rok 2011.Pro tuto firmu začal vykupovat př. Karel Hrdlička a bylo to opět v nákupním středisku. Roku 1999 začal opět vykupovat, ale pro určité problémy skončil a výkup převzali manželé Jan a Marie Hujíčkovi, kteří zde vykupovali do roku 20025. Nákupní středisko přešlo do soukromých rukou a zde byla výkupna zrušena. Od roku 2006 se výkup provádí na moštárně. Zahrádkáři mají z pronájmu i jistý finanční přínos do pokladny. Na této moštárně se výkup dařil, sice v menším nmožství a klesal zájem o ovoce, jak od konzerváren a nízké ceny nemotivovaly ani pěstitele.

Z výkupu angreštu, rybízu, třešní, černého bezu plodů, jablek, hrušek a padaných jablek zůstal pouze výkup padaných jablek a to od konce let 2010. Výkupní ceny jsou mizerné i pod 1 Kč za 1 Kg jablek.

Roku 2011 cena za 1 Kg 1,40 Kč. To byla slušná cena.