Půjčovní řád nářadí

pujcovni_rad_naradi_zo_kravi_hora_2.pdf

Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele ( ZO Kraví Hora 2) na straně jedné a zahrádkáře na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká předáním věci a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Půjčení nářadí

Pro půjčení nářadí je třeba, aby zahrádkář:

-  byl starší 18 let,

-  byl seznámen s obsluhou a manipulací stroje

-  byl seznámen s BOZP (např. pro motorové pily, sekačky, drtiče apod.)

-  uhradil půjčovné a benzín

Technický stav půjčovaného nářadí je kontrolován pronajímatelem i zahrádkářem při vydávání i při vracení nářadí
Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pouze pro práce, na které je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZP a používáním ochranných pomůcek.

 

Ceny půjčovného

Ruční nářadí, žebříky, kolečka – zdarma

Motorové stroje, elektrické stroje – 50,- Kč za každých započatých 24 hodin

Benzín – 30,- Kč za 0,5 L

Půjčovní doba

Pondělí 15:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 10:00

Povinnosti zahrádkáře

V případě, že zahrádkář půjčené nářadí potřebuje déle, je povinen toto neprodleně ohlásit hospodáři. V případě překročení lhůty půjčení se poplatek zvyšuje o sazbu za každý překročený termín (viz. výše) Zahrádkář nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej sám opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé takovým zásahem. Případná poškození zapůjčeného nářadí hradí zahrádkář. V přpadě odcizení či ztráty půjčeného nářadí uhradí zahrádkář zůstatkovou hodnotu z pořizovací ceny, kterou stanoví pronajímatel. 

Seznam nářadí


Motorový drtič

Motorový křovinořez

Motorový kultivátor

Motorová pila 4x

Motorový plotostřih

Motorová sekačka

Motorový vyžínač

Ruční a motorový postřikovač

Zahradní kolečko 3x

Žebřík hliníkový jednoduchý a trojitý

 

 

Výbor ZO Kraví Hora 2, červen 2022