Informace k platbám


Rozbor nájmu pro rok 2021číslo účtu:  2800589318/2010        - uvádějte vždy variabilní symbol, tj. číslo vaší zahrádky


Výměr platby za rok 2023 se skládá:                    1/ Metr čtvereční krát 16 Kč za m2
 
                                                                              2/ Známka 150 Kč
 
                                                                              3/ Neodpracovaná brigáda 600 Kč
                                                                                  Od 70 let věku je brigáda dobrovolná
 
                                                                              4/ Pozdní platba 2,- Kč za každý den opoždění
 


Rozbor členských příspěvků                      http://www.zahradkari.cz/czs/clenske_prispevky.php