Informace k platbám


Rozbor nájmu pro rok 2021číslo účtu:  2800589318/2010        - uvádějte vždy variabilní symbol, tj. číslo vaší zahrádky


Dle ekonomických výsledků byla cena za nájem stanovena na 14,50,- Kč za m2 pro rok 2021.
 
Nájem se skládá:                               1/ Metry krát 14,50,- Kč
 
                                                           2/ Známka 150,- Kč
 
                                                           3/ Neodpracovaná brigáda 3 hodiny krát 150,- Kč t.j. 450,- Kč
                                                               Od 70 let věku je brigáda dobrovolná
 
                                                           4/ Pozdní platba 2,- Kč za každý den opoždění
 
                                                           5/ Bazeny - nepovoleny
 

Rozbor členských příspěvků