Přínos kolonie

Zahrádkářská činnost poskytuje zahrádkáři pracovní aktivitu na čerstvém vzduchu a tím přispívá k upevňování zdraví a zvyšování tělesné a psychické kondice. Vedle toho však přináší i řadu dalších efektů - kultivaci vztahu k přírodě, výchovu mládeže, ekologické a sociální aspekty apod. Zahrádky výrazně rozšiřují plochy zeleně a přispívají tak ke zlepšování životního prostředí v obcích a městech - eliminují škodlivé vlivy vznikající narůstajícím provozem. Podle studie Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR fungují jako klimatizační jednotky, které bez nároku na energii zvlhčují a ochlazují prostředí. Veřejná prospěšnost zahrádkářské činnosti je tedy zřejmá a lze proto důvodně konstatovat potřebu alespoň minimální speciální právní úpravy pro její provozování.
(Vyňato z návrhu na vydání zákona "o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon)" z roku 2009)

Zdroj: www.kh2.cz