Termíny členských schůzí

Termíny schůzi členů ZO ČZS Brno Kraví Hora 2


Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kraví Hora 2 Vás zve na členskou schůzi ZO ČZS KH 2, která se uskuteční V pondělí 20.3.2023 od 17:00 v posluchárně A 208 v 1. patře VUT, Fakulty stavební, na adrese Veveří 331/95, Brno.

Prezence od 16:30, přineste si členské průkazy, občanské průkazy a mějte připravené číslo zahrádky. 

Program schůze: 
Zahájení schůze 
Zpráva o činnosti ZO za rok 2022 
Zpráva Kontrolní komise za rok 2022 
Schválení plánu činnosti a rozpočtu ZO na rok 2023 
Schválení nových členů výboru ZO 
Schválení nového znění Osadního řádu ZO (znění je vám zasláno, přečtěte si předem, na schůzi se bude již pouze schvalovat) 
Schválení návrhu výboru na ukončení členství a podnájemních smluv zahradních dílců pro opakované neplnění řádného užívání dle OŘ a Stanov (zahradní dílce 32 př. Zbořilová, 60 př. Smolková, 109 př. Róth, 131 př. Pokora, 185a př. Janová, 263 př. Berka) 
Zpráva Kontrolní komise za rok 2022 
Ostatní 
Diskuze ¨
Závěr schůze (předpokládaný konec je v 19:00) 

Možná změna programu schůze je vyhrazena. 

Výbor ZO ČZS Kraví Hora 2