Historie a současnost

Zahrádková osada Kraví hora II. tvoří organizační a hospodářský celek zahradních dílců, který slouží k pěstování ovocných stromů, keřů, zeleniny, bobulovin, vinné révy, květin a jiných plodin a současně k zotavení uživatelů a jejich rodin. Tato zahrádková osada vznikla usnesením členské schůze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu (dále jen ZO) Kraví hora II. dne 1. října 1946.
V současnosti se o osadu Kraví hora II. stará několik stovek členů zahrádkářského svazu všech věkových kategorií včetně jejich rodin a přátel. Členství v osadě je podmíněno dodržováním osadního řádu a roční úhradou nájemného, které se využívá na údržbu společného vybavení osady a k platbě městu Brnu za pronájem území. Brno tedy od zahrádkářů získává nejen láskyplnou péči o "plíce města" (jde o tisíce stromů), ale i finance. Mezi důležité přínosy zahrádkaření patří bezesporu sociální aspekty. Lidé všech generací se společně starají o kus přírody, mnozí z nich navštěvují v teplém období své zahrádky denně. Generační rozdíly se dají pozorovat ve filozofii přístupu k péči o kus půdy. Starší zahrádkáři se vyznačují mnohaletými praktickými zkušenostmi v pěstování zeleniny a péči o ovocné stromy, mladá generace často zahrádkaření vnímá jako ekologicky přínosnou aktivitu a možnost bohatých výpěstků pro ně není klíčová. V souladu s touto myšlenkou usilují některé zahrádky k začlenění do programu Evropské územní spolupráce v projektu přírodních zahrad. Významným důsledkem přírodního zahrádkaření je rozšíření biodiverzity, která se nedá svým bohatstvím srovnat s typickou městskou zelení, jakou představují parky.

Z historie Kraví hory


Rok 1954
První přednáška pana O. Baroše:
"Jarní řez ovocných stromů a vinné révy"
  
dne 7. března 1954 na Kraví hoře - 80 účastníků (Foto: př. Richard Prát)

Druhá přednáška pana O. Baroše:
"Příprava půdy pro zeleninu a jahody. Hnojení stromů, roubování."
  
dne 28. března 1954 na Kraví hoře - 93 účastníků (Foto: př. Richard Prát)

Zdroj: www.kh2.cz