Brigády

T E R M Í N Y   B R I G Á D 

2021

TERMÍNY BRIGÁD PRO ROK 2021

·   22.5.2021 od 9 hod

·   XX.9.2021 od 9 hod

u Spolkové chaty

 

SEZNAM PRACÍ:·     ČIŠTĚNÍ PLOTU

· úklid kolonie (i okolo zevní strany plotu)

· vybudovaní strouhy pro odtok dešťové vody nad brankou u psí cesty

· OPRAVA VODOVODU

· další činnosti dle Vašich návrhů


KONTEJNER NA NESPALITELNÝ ODPAD  BUDE PŘISTAVEN 21.5. NA 24 HODIN


Výdej členských známek a rukověti zahradkáře 22.5.2021 od 9.30 hodin na spolkové chatě


brigady_zahradky.xlsx