KONTAKTY ZO ČZS BRNO KRAVÍ HORA 2

 

Název:                  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno, Kraví Hora 2

Sídlo:                    Křenová 224/67, 602 00 Brno

Evidenční číslo:   602 021

IČ:                         704 180 47

Číslo účtu:            2800589318/2010

Web:                    www.zahradkari.cz/zo/kh2/

Facebook:            Zahrádkáři Kraví hora 2

E-mail:                  kravi.hora2@post.cz

 

Členové výboru:

MUDr. Ing. Lucie Hrdličková - předsedkyně, 608 565 413  -  kravi.hora2@post.cz 

Radek Holubář – 1. místopředseda, 773 459 004  -  radek.holubar@seznam.cz

Jana Dubová  -   2. místopředseda,  733 692 008  -  jana1dubova@seznam.cz 

Pavlína Hobzová - jednatelka,  777 036 930 -  pavla.hobzova@volny.cz      

Věra Chovancová - úsekář,  728 082 066 -  vera1961@seznam.cz 

Mgr. Luboš Mareček – úsekář,   marecek.lubos@gmail.com

Bc. Martin Řičař – pomoc úsekáři, martin.ricar@firebrno.cz

Alena Čípová -  607 224 105 -  alena.cp@seznam.cz

   

Hospodář:

Pavel Hrda  -  technická podpora, půjčování nářadí,  774 486 089 - pavelhrda11@seznam.cz


 

Kontrolní komise:

Jan Svoboda - předseda KK a technická podpora,  602 559 576 - jansvoboda@jansvoboda

Marie Svobodová - člen KK,  tel. 549 240 634 - jansvoboda@jansvoboda

Mgr. Yveta Pernicová-Galová  -  člen KK,  galovay@seznam.cz

 


INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM            112

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR                           150

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA          155

MĚSTSKÁ POLICIE                                                156

POLICIE ČR - POHOTOVOST                              158

POLICIE ČR – BRNO, VEVEŘÍ 47/49                 974 624 202, 974 624 209