Co se děje

předchozí následující
ZÁPIS O USNESENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY

Z důvodu přijatých mimořádných opatření státu při epidemii a s ohledem na zdraví členů se členská schůze letos konala distanční formou s využitím hlasování per rollam, tj. mimo zasedání. Výbor tak rozhodl na doporučení ČZS i v souladu s právními předpisy. Veškeré podklady k rozhodování a hlasování byly členům zaslány buď elektronicky koncem ledna nebo písemnou formou 3. února 2021. Hlasovací formulář, včetně informací o způsobu hlasování, byl přiložen. Hlasování mimo zasedání probíhalo celý únor, termín odevzdání hlasovacích formulářů byl stanoven do 5. března 2021.

Hlasování bylo ukončeno 7.3.2021. Zúčastnilo se 160 členů, z toho platných hlasů bylo 159 (44,17 %). Jeden hlasovací lístek nebyl identifikovatelný (nemohl být do hlasování započítán).

Výsledky hlasování k předloženým bodům usnesení:

Bod 1.    „Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti výboru a kontrolní komise za rok 2020“

               Závěr :             PRO:  157  (98,74 %)        PROTI:  0  (0 %)        ZDRŽEL SE:  2  (1,26 %)

               Bod 1. byl schválen potřebnou většinou hlasů.

Bod 2.    „Členská schůze schvaluje změny ve výboru a kontrolní komisi k 1.1.2021“

               Závěr :             PRO:  155  (97,48 %)        PROTI:  0  (0 %)        ZDRŽEL SE:  4  (2,52 %)

               Bod 2. byl schválen potřebnou většinou hlasů.

Bod 3.   „Členská schůze schvaluje změny v členské základně k 1.1.2021“

               Závěr :             PRO:  152  (95,60 %)        PROTI:  0  (0 %)        ZDRŽEL SE:  7  (4,40 %)

               Bod 3. byl schválen potřebnou většinou hlasů.

Bod 4.   „Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření 2020, rozpočet a plánované výdaje na rok 2021“                 Závěr :           PRO:  155  (97,48 %)        PROTI:  0  (0 %)        ZDRŽEL SE:  4  (2,52 %)

               Bod 4. byl schválen potřebnou většinou hlasů.

Závěry z hlasování :   Všechny body usnesení byly schváleny.

Děkujeme členům, kteří se zúčastnili hlasování a tak podpořili práci výboru. Děkujeme také těm, kteří byli ochotní přijmout kandidaturu na funkce. Blahopřejeme jim ke zvolení.

Hlasovací formuláře zasílané po termínu jsou i nadále přijímány. Samozřejmě nás stále zajímají názory a připomínky všech osadníků.

 

                                                          

Upozornění :

Platba za zahrádky je do 31.3. 2021. Nový účetní program zaznamenává v souladu s OŘ penále za zpoždění plateb ve výši 2 Kč za každý den zpoždění.

Hranice dovršení věku 70 let na odpuštění povinné brigády pro rok 2021 je stanovena také k 31.3.2021.         To znamená, že ti, co dovrší k tomuto datu věk 70  let  a více, mají brigádu jen dobrovolnou, pro ostatní je nadále povinná.

 

Odevzdané vyplněné  hlasovací  formuláře  jsou dočasně  archivovány, včetně těch, co došly nebo docházejí po termínu. Případné další dotazy k výsledkům hlasování uplatněte do konce března 2021 na kravi.hora2@post.cz

 

Zapsala dne 8.3.2021 Eva Malaníková, výborem schváleno 14.3.2021


vysledky_hlasovani_7_3_2021_jen_hlasujici_(1).xls


5. 5. 2021 - zpět na zprávy