Co se děje

předchozí následující
INFORMACE

z mimořádného jednání republikové Rady a I. Sněmu Českého zahrádkářského svazu v Hradci Králové

 ve dnech 28. a 29. listopadu 2014.


Za posledních pět let nastal pokles členské základny o 20 000 členů na současný stav 150 000 členů. Vedle postupného stárnutí členské základny se na tom podílí i řada problematických zákonů a vyhlášek, které znepříjemňují život našim organizacím a jejich funkcionářům.

Svaz pořádal ročně přibližně 700 výstav na všech úrovních. V roce 2012 uskutečnil celostátní výstavu vín s mezinárodní účastí, v roce 2013 mezinárodní Pomologický seminář v Hradci Králové. Pro mládež celostátní soutěž výtvarnou, vědomostní, fotografickou a floristickou.

 

Proběhla obnova a sjednocení názvu základních organizací Českého zahrádkářského svazu, obnova razítek a registračních listů, aby splňovali zákonem předepsané náležitosti. Nyní nás ještě čeká další úřednický šiml. Doplnění údajů pro registraci do veřejného registru spolků a jeho organizačních jednotek.

 

Nejsmutnější je, že pár jedinců se snaží něco dělat, aby to nějak fungovalo a většina členské základny nemá o práci zájem.

Pokud se k této problematice budeme stavět stejně i na dále povede to k zániku mnoha ZO ČZS a to by byla velká škoda.

Doba je zlá a pokud nebudeme spolupracovat a vzájemně si pomáhat, budeme mít stále větší problémy.

Je to všechno v lidech, jejich přístupu a zodpovědnosti k sobě i k ostatním.

Spolky a cechy řemeslníků vznikaly proto, aby se jednotlivci mohli lépe a účiněji bránit zlovůli úředníků, ale i proti nepoctivým jednotlivcům.

 

Moje informace je velice stručná, aby byla stravitelná pro co nejvíce členů. Kdo má zájem o podrobnější informace najde je na webových stránkách Českého zahrádkářského svazu

www zahradkari.cz  kde najdete v elektronické podobě Zpravodaj a všechny potřebné i podrobné informace pro další postup.

 

S pozdravem bývalý člen republikové rady, nyní člen smírčí komise

Českého zahrádkářského svazu

Karel Hrůza


5. 1. 2015 - zpět na zprávy