Vánoční výstava

Na vánoční výstavě v Botanické zahradě UK v Praze 2, Na Slupi se podílela svými exponáty také Eva Hájková z Týnce nad Labem, členka ZO ČZS ve Starém Kolíně. Na téma letošní výstavy „Připravujeme Vánoce aneb Vánoce našich babiček“  vyrobila vánoční stromeček a Český betlem. Připojujeme několik snímků obou jejích zajímavých výrobků.