Schůze předsednictva ÚS Kolín v roce 2020

Schůze představenstva ÚS Kolín se konají každý čtvrtý čtvrtek v měsíci (pokud není stanoveno jinak) v Hospůdce U Jelínků v Kolíně od 14.00 hod.

Po zahájení každé schůze je přečten zápis z minulého jednání. Po skončení programu následuje schůze OOI ze vedení jejího předsedy př. Petra Křapky. Na konci každého jednání v bodu různé, budou zprávy jednotlivých ZO ČZS.

Termíny schůzí v roce 2020:

 23.1.2020

Program: Hodnocení činnosti za rok 2019

              Nábor předplatitelů Zahrádkáře  

              Hlášení o činnosti ZO ČZS 

              Dokončení registrací 

              Finanční hospodaření za rok 2019

              Příprava VČS ZO ČZS            

              Kontrola finančního hospodaření za rok 2019

                                        

 27.2.2020

 Program: Příprava výročních členských schůzí ZO           

                Sumarizace hlášení ZO 

                Účast na VČS                                                  

                Průběh oblastních školení                

                Návrh na ocenění členů od ÚS

                Rozpracování závěrů Sněmu ČZS


 26.3.2020

Program: Sumarizace delegátů na Aktiv             

             Hodnocení oblastního školení

             Hodnocení volebního období

             Příprava soutěže Mladý zahrádkář

             Přednášková činnost

             Příprava na Výstavu o životním prostředí

             Floristická soutěž

              

 23.4.2020


 Program: Příprava na výstavy ZO 

               Registrace nových výborů ZO               

                Návrhy na ocenění RR

                Příprava na Aktiv

                Příprava soutěže Mladý zahrádkář                 

                Pozvání delegátů a zasloužilých členů na Aktiv                                       


 28.5.2020

 

 Program:Účast a zajištění soutěže Mladý zahrádkář (7.5.)

               Slavnostní Aktiv

               Informace z jarního zasedání RR

            


 25.6.2020

 Program:  Návrhy na ocenění RR - kontrola a odeslání tiskopisů

                Příprava na výstavy ZO

                Floristická soutěž - republikové kolo, hodnocení

                Nutnost postřiků. Kdy, proti čemu a čím

                Delegát na seminář v Mělníku

              


        

 

        

 24.9.2020

 Program: Účast na semináři - hodnocení a poznatky

               Stav úhrady členských příspěvků

               Instruktáž vedoucích revizních skupin 

              

 22.10.2020

 Program: 

               Oblastní školení v Hradci Králové - příprava                          

               Hodnocení ovocnářského roku

               Prezentace činnosti ZO a ÚS ČZS v tisku

              

 26.11.2020

 Program: Zprávy z podzimního zasedání RR

                Přednášková činnost

                Zprávy a hodnocení celostátních výstav

                Příprava plánu práce na rok 2021

              

  17.12.2020

 Program: Schválení plánu práce na rok 2021

                Hodnocení činnosti za 2. pololetí 2020

                Stav hospodaření za rok 2020

              

Pokud se vyskytnou další úkoly, týkající se práce ÚS ČZS, budou dodatečně zařazeny do programu práce.

Tento plán práce byl schválen na zasedání předsednictva ÚS ČZS v Kolíně dne 19.12.2019

Zpracoval J. Materna, předseda ÚS ČZS Kolín