Schůze předsednictva ÚS Kolín v roce 2019

Schůze představenstva ÚS Kolín se konají každý čtvrtý čtvrtek v měsíci (pokud není stanoveno jinak) v Hospůdce U Jelínků v Kolíně od 14.00 hod.

Termíny schůzí v roce 2018:

 24.1.2019

Program: Hodnocení činnosti za rok 2018

              Nábor předplatitelů Zahrádkáře  

              Hlášení o činnosti ZO ČZS 

              Dokončení registrací - zrušení ZO

              Finanční hospodaření za rok 2018

              Příprava VČS ZO ČZS            

              Kontrola finančního hospodaření za rok 2018

                                        

 28.2.2019

 Program: Příprava výročních členských schůzí ZO           

                Sumarizace hlášení ZO 

                Účast na VČS                                                  

                Průběh a kvalita oblastních školení                

                Návrh na ocenění členů od ÚS


 28.3.2019

Program: Sumarizace delegátů na Aktiv             

             Hodnocení oblastního školení

             Hodnocení volebního období

             Příprava soutěže Mladý zahrádkář a Floristické soutěže

              

 25.4.2019


 Program: Příprava na výstavy ZO 

               Registrace nových výborů ZO               

                Návrhy na ocenění RR

                Příprava na Aktiv

                Příprava soutěže Mladý zahrádkář                 

                Floristická soutěž 

                Pozvání delegátů a zasloužilých členů na Aktiv                                       


 23.5.2019

 

 Program:Účast a zajištění soutěže Mladý zahrádkář

               Slavnostní Aktiv

               Volby předsednictva a členů ÚS 

               Informace z jarního zasedání RR

            


 27.6.2019

 Program: Oznámení delegátů na sněm

                Návrhy na ocenění RR - kontrola a odeslání tiskopisů

                Příprava na výstavy ZO

                Floristická soutěž - republikové kolo

              

 25.7.2019

 Program: Kontrola finančního hospodaření za 1. pololetí 2019                

                Hodnocení činnosti za 1. pololetí                

              

 22.8.2019

Program: Příprava výstav v ZO

               Odborné záležitosti

              

 26.9.2019

 Program: Účast na Sněmu

               Stav úhrady členských příspěvků

               Účast na semináři

               Instruktáž vedoucích revizních skupin 

              

 24.10.2019

 Program: Účast na Sněmu

               Oblastní školení v Hradci Králové                           

               Hodnocení ovocnářského roku

               Prezentace činnosti ZO a ÚS ČZS v tisku

              

 28.11.2019

 Program: Zprávy ze Sněmu

                Informace o složení RR ČZS

                Přednášková činnost

                Zprávy a hodnocení celostátních výstav

                Příprava plánu práce na rok 2020

              

  19.12.2019

 Program: Schválení plánu práce na rok 2020

                Hodnocení činnosti za 2. pololetí 2019

                Stav hospodaření za rok 2019

              

Pokud se vyskytnou další úkoly, týkající se práce ÚS ČZS, budou dodatečně zařazeny do programu práce.

Tento plán práce byl schválen na zasedání předsednictva ÚS ČZS v Kolíně dne 27.12.2018

Zpracoval J. Materna, předseda ÚS ČZS Kolín

Celkem:
Dnes:
On line:
115979
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Kolín
Aloise Jiráska 64, 281 23 Starý Kolín, č.zo: 104000, IČO: 004 33 217, mail: usczskolin@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.