Výstavy

Termíny plánovaných výstav základních organizací.

V roce 2014 se budou konat tyto výstavy výpěstků:

19. - 21. 9. ZO ČZS Kolín, výstava se bude konat na Moštárně

20. - 23.9. ZO ČZS Starý Kolín

3. - 4. 10 ZO ČZS Drahobudice