Výstava Drahobudice 2014

další

 

Obr: 1280.jpg Obr: 1281.jpg Obr: 1282.jpg Obr: 1283.jpg Obr: 1284.jpg
Obr: 1285.jpg Obr: 1286.jpg Obr: 1287.jpg Obr: 1288.jpg Obr: 1289.jpg
V sobotu 4.října 2014 proběhla v Drahobudicích již druhá výstava ovoce, zeleniny, květin a její součástí byla soutěž o 
nejkrásnější jablko roku 2014. Výstavu uspořádal ČSZ v obci pod záštitou Obecního úřadu Drahobudice.
Výstavy se zúčastnilo 27 vystavovatelů z řad členů ČZS, tak i občanů z obce a okolí. V soutěži o nejkrásnější jablko bylo přihlášeno 14 pěstitelů. Na výstavu byli pozváni členové územní rady ČZS v Kolíně, p. J. Materna, p. V. Karafiát, p.J.Nesládek  a p. V. Pech , kteří svými zkušenosti a znalostmi o pěstování pomohli občanům při určování odrůd starších druhů ovoce a zodpověděli odborné dotazy z oblasti pěstování ovoce a zeleniny. 
Výstavu navštívilo asi 140 občanů místních i okolních, kteří svými hlasy rozhodli  o výběru nejkrásnějšího jablka této výstavy. 
Na výstavě bylo možno vidět 154 exponátů ovoce, zeleniny, výpěstků kaktusů, tlusti , květinových výzdo , dýní,  krásných dekorací z pecek, jablek a jiných přírodních materiálů, které zapůjčila paní Eva Hájková z Týnce nad Labem, která tyto úžasné dekorace s láskou vyrábí.
Návštěvníci kladně hodnotili uspořádání,  prostředí i kvalitu exponátů a odcházeli spokojeni a obohaceni o nové rady k pěstování. 
Mnozí z nich slíbili posílit členskou základu ČZS v obci. V roce 2011 (kdy byla pořádána 1. výstava) měla organizace pouze 12 členů a v současnosti jich je organizováno 18 , což nás velmi těší a zejména proto, že zájem o členství mají mladí lidé do třiceti let a je vidět, že opět začíná na vesnicích růst zájem o vlastní zeleninu a ovoce. 
Závěrem chceme  poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a uspořádání výstavy a podotknout, že jde především o možnost sejít se s lidmi stejných zájmů, pohovořit o problémech a úspěších zahrádkářské činnosti a v neposlední řadě posílit dobré vztahy mezi lidmi . 

Za organizaci ČZS  Drahobudice: Ladislav Barták st.  - předseda ZO ČZS 
                                                 Jitka Souchová       - hospodář Zo ČZS