Soutěžní testy 2018

 Mladší kategorie:

1)     Plesnivost ovocných plodů způsobuje:

a)     houba Monilia

b)     kvasinka pivní

c)     obaleč jablečný

 

2)     Co je lodyha bylin:

a)     olistěný stonek

b)     stonek bez listů

c)     typ květenství

 

3)     Postavení listů u pampelišky je:

a)     vstřícné

b)     přízemní růžice listů

c)     střídavé

 

4)     Semena paprik se vysévají:

a)     v únoru

b)     v květnu

c)     v srpnu

 

5)      Co jsou to efemery?

a)     prostředky na ochranu proti plísním

b)     odrůda třešně

c)     druh hmyzu

d)     rostliny s krátkým životním cyklem, rostoucí např. v polopouštích

 

6)     Na pozemcích obrácených na jih sejeme:

a)     nejdříve ze všech poloh

b)     později než na pozemcích obrácených k severu

c)     nejpozději ze všech poloh

 

7)     Pažitka patří mezi:

a)     letničky

b)     dvouletky

c)     cibuloviny

 

8)     Jaterník podléška roste:

a)     na skalách

b)     ve vlhkých loukách

c)     v listnatých lesích

 

9)     Květenství lísky obecné je:

a)     lata

b)     klas

c)     jehněda

 

10) Nejvhodnější dobou pro výsadbu ovocných dřevin je:

a)     léto

b)     podzim

c)     jaro

 

11) Co je to očkování?

a)     způsob jarního řezu ovocných dřevin

b)     imunizace rostlin proti houbovým chorobám

c)     přenesení očka (pupenu) ušlechtilé odrůdy na podnož

 

12) Nejvhodnější doba pro výsadbu jahodníků je:

a)     v březnu

b)     v srpnu

c)     v květnu

 

13) Co je to romanesco:

a)     hnojivo

b)     druh košťálové zeleniny

c)     škůdce citrusů

 

14) Z patizonu konzumujeme:

a)     kořen

b)     zdužnatělé listy

c)     plody

 

15) Která z následujících rostlin se pěstuje pro listy?

a)     řapíkatý celer

b)     kmín kořenný

c)     salátová řepa

 

16) Vašek tvrdil, že červené bobule lýkovce jsou jedlé, měl pravdu?

a)     neměl, bobule jsou jedovaté

b)     měl, z celého keře jsou jedlé pouze bobule

c)     měl, bobule mají dokonce příznivý účinek na zdraví

 

17) Na suchém stanovišti roste:

a)     mateřídouška

b)     rašeliník

c)     sítina

  

18) Arboretum je:

a)     sbírka živých dřevin

b)     postřik proti mšicím

c)     přírodní rezervace

 

19) Odvar ze které rostliny musel jako trest smrti vypít Sokrates?

a)     bolehlav plamatý

b)     kopřiva dvoudomá

c)     konvalinka vonná

 

20) Proti spálení sluncem se ochráníme:

a)     použitím opalovacího krému

b)     konzumací plodů rakytníku

c)     zakrytím hlavy a pitím tekutin

 

21) Soused spadl ze žebříku a nehýbá se, jak poskytneš první pomoc:

a)     přenesu ho do stínu a pokusím se ho probudit

b)     otočím ho do stabilizované polohy

c)     nebudu s ním hýbat a zavolám sanitku

 

22) Listovka je:

a)     zemina vzniklá zetlením spadaného listí

b)     rostlina vhodná k přípravě salátů

c)     druh hmyzu

 

23) Která z uvedených ryb se hodí do zahradního jezírka?

a)     candát

b)     koi kapr

c)     pstruh

 

24) Vyber rostlinu, jejímž květenstvím je složený okolík.

a)     mrkev obecná

b)     šeřík zahradní

c)     slunečnice roční

 

25) Která z uvedených pokojových rostlin je okrasná květem?

a)     zelenec

b)     tchýnin jazyk

c)     ibišek čínský

 

26) Mezi růžovité rostliny patří:

a)     brukev řepka olejka

b)     koniklec luční

c)     jabloň domácí

 

27) Jak se nepohlavně množí zelenec?

a)     semeny

b)     dělením trsů

c)     šlahouny

 

28) Rododendron potřebuje:

a)     zásaditou a vlhkou půdu

b)     kyselou půdu

c)     písčitou půdu

 

29) Co je to meliorace?

a)     odvodnění pozemku

b)     ošetření rostlin proti hmyzu

c)     předepsaná vzdálenost na výsadbu stromků

 

30) Na vlhkých půdách roste:

a)     rozchodník

b)     tařice

c)     suchopýr

 


Starší kategorie:

1)     Která z uvedených rostlin má příčepivé kořeny?

a)     jmelí bílé

b)     břečťan popínavý

c)     blatouch bahenní

 

2)     Květem stejnoobalným u rostliny rozumíme:

a)     květní lístky nerozlišené

b)     květní lístky rozlišené

c)     nerozvinutý květ

 

3)     Semeno kukuřice má počet děloh:

a)     dvě

b)     jednu

c)     žádnou

 

4)     Kdy se zarývá hnůj:

a)     na jaře

b)     v létě

c)     na podzim

 

5)     Žížaly v půdě:

a)     škodí, protože překusují kořeny rostlin

b)     prospívají, protože požírají škodlivé bakterie

c)     prospívají, protože tvoří humus a provzdušňují půdu

 

6)     Většině rostlin nejlépe prospívá půda:

a)     hlinitá

b)     jílovitá

c)     písčitá

 

7)     Invazivní rostlinou je:

a)     netýkavka žláznatá

b)     vstavač májový

c)     ptačinec žabinec

 

8)     Meruňky prořezáváme:

a)     v období vegetačního klidu

b)     po odkvětu

c)     těsně před kvetením

 

9)      Jiřiny množíme většinou:

a)     hlízami

b)     semeny

c)     dělením trsů

 

10) Spála růžokvětých je onemocnění způsobované:

a)     houbou

b)     bakterií

c)     virem

 

11) Který z uvedených prostředků se používá k hubení mšic?

a)     výluh z heřmánku

b)     černá káva

c)     výluh z tabáku

 

12) Ekologicky se plzáků na zahrádce zbavíme nejlépe:

a)     posolením

b)     pivními pastmi

c)     plzáky nehubíme, jsou užiteční

 

13) Méně známé ovoce, používané na výrobu džemů je:

a)     ačokča

b)     kdoule

c)     černý kořen

 

14) Co je to pikýrování:

a)     přepichování rostlin po jedné

b)     přenesení větévky ušlechtilé odrůdy na podnož

c)     postřik proti hlodavcům

 

15) Křen nejlépe uchováme:

a)     v mrazničce

b)     ve sklepě v bedně s vlhkým pískem

c)     usušený ve skleněné nádobě

 

16) Přesycení vodních ploch živinami (eutrofizace) je způsobeno:

a)     hromadným úhynem ryb

b)     nadměrným užíváním hnojiv a jejich splachem z polí

c)     přemnožením sinic

 

17) Která z uvedených rostlin není jedovatá?

a)     sasanka pryskyřníkovitá

b)     tis červený

c)     jaterník podléška

   

18) Jako okrasná rostlina byly do Evropy původně dovezeny:

a)     kukuřice

b)     rajčata

c)     brambory

 

19) Ze které rostliny si můžeme doma vyrobit hojivý olej na popáleniny:

a)     třezalka tečkovaná

b)     kostival lékařský

c)     cibule kuchyňská

 

20) Kůra chininovníku se v minulosti využívala na výrobu léku proti:

a)     spavé nemoci

b)     malárii

c)     neštovicím

 

21) Odvar ze které rostliny musel jako trest smrti vypít Sokrates?

a)     kopřiva dvoudomá

b)     bolehlav plamatý

c)     tis červený

 

22) Která z uvedených rostlin se hodí k přípravě salátů?

a)     rukola

b)     statice

c)     ledovka

 

23) Co je to špičák?

a)     jednoletý šlechtěnec ovocného stromu bez zapěstované korunky

b)     nástroj k sázení semen

c)     druh houby

 

24) Vyber rostlinu, jejímž květenstvím je lata:

a)     jetel luční

b)     oves setý

c)     miřík celer

 

25) Která z uvedených pokojových rostlin je okrasná listem?

a)     Amaryllis (hvězdník)

b)     monstera

c)     můrovec (Phalaenopsis)

 

26) Nejdelší kořeny z uvedených rostlin má:

a)     sedmikráska chudobka

b)     tolice vojtěška

c)     ječmen setý

 

27) Sedmikrásku v trávníku hubíme:

a)     prostředky ničícími dvouděložné rostliny

b)     totálními herbicidy

c)     prostředky ničícími jednoděložné rostliny

 

28) Očkováním množíme například:

a)     růže

b)     jahodníky

c)     cibuloviny

 

29) Která z uvedených rostlin má nejdelší květy?

a)     ocún jesenní

b)     pryšec chvojka

c)     slunečnice roční

 

30) Po požití hrachu se nedoporučuje pít, protože:

a)     po požití hrachu můžeme bez obav pít

b)     v kombinaci s tekutinou uvolňuje jedovaté látky

c)     ve střevech nabobtná a může způsobit vážné zdravotní problémy