Soutěžní testy 2017

Mladší kategorie

1)      Alkoholové kvašení vyvolává:

a)      plíseň hlavičková

b)      kvasinka pivní

c)      štětičkovec

 

2)      Největší suchozemská bylina je:

a)      citroník

b)      banánovník

c)      kokosovník

 

3)      Postavení listů u prvosenky je:

a)      vstřícné

b)      přízemní růžice listů

c)      střídavé

 

4)      Vyber důvod, proč je vhodné ponechat půdu určitý čas jako úhor.

a)      můžeme ji přitom lépe kultivovat

b)      obnoví se struktura půdy a nahromadí se humus

c)      zpřístupní se výdej živin rostlinám

 

5)       Erozi hornin způsobují:

a)      pouze živočichové

b)      pouze voda a vítr

c)      pouze rostliny

d)      všechny z uvedených možností

 

6)      Na pozemcích obrácených na sever sejeme:

a)      nejdříve ze všech poloh

b)      dříve než na pozemcích na jihu

c)      nejpozději ze všech poloh

 

7)      Hyacint patří mezi:

a)      letničky

b)      dvouletky

c)      cibuloviny

 

8)      Prvosenka jarní roste:

a)      na skalách

b)      ve vlhkých loukách

c)      v jehličnatých lesích

 

9)      Lýkovec jedovatý kvete:

a)      žlutě

b)      růžově

c)      bíle

 

10)  Nejvhodnější dobou pro výsadbu broskvoní je:

a)      léto

b)      podzim

c)      jaro

 

11)  Co je to roubování?

a)      způsob jarního řezu ovocných dřevin

b)      seřezávání vrcholových větévek

c)      přenesení ušlechtilé části větévky (roubu) na podnož

 

12)  Roubování ovocných dřevin se provádí:

a)      na jaře

b)      v létě

c)      na podzim

 

13)  Košťáloviny nejčastěji napadá:

a)      květopas

b)      bělásek zelný

c)      drátovec

 

14)  Používaná část brokolice je tvořená:

a)      zdužnatělým květenstvím

b)      zdužnatělým košťálem

c)      zdužnatělou růžicí listů

 

15)  Která z následujících zelenin se pěstuje pro listy?

a)      bulvový celer

b)      rukola

c)      salátová řepa

 

16)  Vašek tvrdil, že oranžové bobule rakytníku jsou jedlé, měl pravdu?

a)      neměl, bobule jsou jedovaté

b)      měl, z celého keře jsou jedlé pouze bobule

c)      měl, bobule mají dokonce příznivý účinek na zdraví

 

17)  Na vlhkém stanovišti roste:

a)      mateřídouška

b)      rašeliník

c)      tařice

  

18)  Lokalita je:

a)      omezené území výskytu organismu

b)      pomalý vývoj

c)      přírodní rezervace

 

19)  Vyber z uvedených rostlin léčivku:

a)      srha laločnatá

b)      kopřiva dvoudomá

c)      svízel přítula

 

20)  Proti úžehu se ochráníme:

a)      použitím opalovacího krému

b)      častým otáčením při opalování

c)      zakrytím hlavy a pitím tekutin

  

21)  Po požití jedovaté rostliny:

a)      podáme postiženému mléko

b)      vyvoláme zvracení

c)      podáme postiženému vodu s jedlou sodou

 

22)  Slaměnka je:

a)      zemina vzniklá zetlením slámy

b)      rostlina vhodná k sušení

c)      slaměný výrobek používaný ke značení řádků

 

23)  Čím se vyznačují zahrady a parky v anglickém stylu?

a)      neuspořádaností prvků a rostlin, přírodním vzhledem

b)      geometrickým uspořádáním prvků a rostlin, pečlivě tvarovanými keři

c)      bezúdržbovou výsadbou a vodními plochami

 

24)  Vyber rostlinu, jejímž květenstvím je hlávka.

a)      jetel luční

b)      slunečnice roční

c)      miřík celer

 

25)  Která z uvedených pokojových rostlin je okrasná květem?

a)      zelenec

b)      potos

c)      brambořík

 

26)  Mezi bobovité rostliny patří:

a)      vavřín (bobkový list)

b)      řebříček lékařský

c)      hrách setý

 

27)  Jak se nepohlavně množí jahodníky?

a)      semeny

b)      dělením trsů

c)      šlahouny

 

28)  Brusnice brusinka potřebuje:

a)      zásaditou a vlhkou půdu

b)      kyselou půdu

c)      písčitou půdu

 

29)  Kvůli vodní erozi se bramborové řády dělají:

a)      směrem z kopce dolů

b)      ve směru vrstevnic

c)      směr řádků nemá na erozi vliv

 

30)  Do nejbližšího okolí zahradního jezírka je možné vysadit:

a)      blatouchy

b)      stulíky

c)      okřehekPoznávání semen

Kategorie mladší (4. – 6. třída) 

1. mák setý

2. řeřicha zahradní

3. kopr vonný

4. cibule kuchyňská 

5. ječmen setý

6. oves setý

7. mrkev obecná 

8. ředkev setá, ředkvička

9. slunečnice roční

10. hrách setý

11. paprika roční

12. meloun vodní

13. proso seté 

14. pohanka obecná

15. hořčice bílá

 

Poznávání rostlin – kategorie mladší 

ořešák královský 

líska obecná

růže šípková

bez černý

hrušeň

paprika roční

petržel kudrnka

kedluben

ptačinec žabinec

pýr plazivý

levandule lékařská

meduňka lékařská

maliník obecný   (ostružiník maliník)

přeslička rolní

bršlice kozí nohaSoutěžní test starší kategorie

1)      Které z uvedených rostlin mají svazčité kořeny?

a)      obilniny

b)      luskoviny

c)      okopaniny

 

2)      Okvětím u rostliny rozumíme:

a)      květní lístky nerozlišené

b)      květní lístky rozlišené

c)      nerozvinutý květ

 

3)      Semeno hrachu má počet děloh:

a)      dvě

b)      jednu

c)      žádnou

 

4)      Ledek vápenatý patří mezi hnojiva:

a)      draselná

b)      dusíkatá

c)      fosforečná

 

5)      Humus je v půdě nutný pro:

a)      barvu půdy

b)      zvýšení obsahu jílovitých částic

c)      vázání živin v půdě

 

6)      Vzorky půd k rozboru se berou:

a)      na jednom místě

b)      na několika místech

c)      pouze z míst, kde se nic neurodí

 

7)      Chráněnou rostlinou je:

a)      jitrocel kopinatý

b)      vstavač májový

c)      orobinec úzkolistý

 

1)      Šeříky prořezáváme:

a)      v zimě

b)      na jaře – po odkvětu

c)      na podzim

 

2)      Aksamitník rozkladitý množíme většinou:

a)      hlízami

b)      semeny

c)      dělením trsů

 

3)      Šarka švestek je onemocnění způsobované:

a)      houbou

b)      bakterií

c)      virem

 

4)      Který z uvedených prostředků se používá k hubení mšic?

a)      Dithane, Sulka

b)      Pirimor

c)      Kuprikol, Novozír

 

5)      Houbovité choroby strupovitost a padlí ničíme postřikem:

a)      herbicidy

b)      fungicidy

c)      rhodentocidy

 

6)      Výborná zelenina používaná na pečení moučníků je:

a)      celer

b)      rebarbora

c)      brokolice

 

7)      Která z uvedených zelenin se seje nejhlouběji:

a)      mrkev obecná

b)      petržel zahradní

c)      hrách setý

 

8)      Uskladnění cibule kuchyňské přes zimu je nejvhodnější při teplotě:

a)      do 10°C

b)      kolem 18°C

c)      kolem 25°C

 

9)      Pesticidy poškozují ptáky tím, že:

a)      poškozují jejich peří, takže nemohou létat

b)      narušují jejich schopnost orientace

c)      zeslabují skořápky ptačích vajec

 

10)  Která z uvedených rostlin je prudce jedovatá?

a)      lipnice roční

b)      tis červený

c)      jaterník podléška

 

11)  V královských zahradách Buckinghamského paláce používají jako postřik proti mšicím výluh z jedné rostliny, které?

a)      jitrocele

b)      česneku

c)      máty

 

12)  Tetanus je:

a)      onemocnění, které vzniká při požití jedovaté rostliny

b)      onemocnění, které vzniká po požití nečistot

c)      onemocnění, které vzniká po tom, co se nečistota dostane do rány

 

13)  Ze které rostliny pochází jedna zdraví nebezpečná droga?

a)      lilek brambor

b)      rakytník řešetlákový

c)      mák setý

d)      podběl lékařský

 

14)  Soused spadl při česání ovoce ze žebříku na záda a nehýbe se, co uděláš?

a)      pokusíš se ho naložit do přistaveného auta a rychle ho odvést k lékaři

b)      nehýbeš s ním, zavedeš protišoková opatření a zavoláš pomoc, na kterou počkáš

c)      odtáhneš ho do stínu, zavedeš protišoková opatření a zavoláš pomoc

 

15)  Která z uvedených rostlin se hodí k sušení?

a)      aksamitník

b)      statice

c)      ledovka

 

16)  Čím se vyznačují parky a zahrady ve francouzském stylu?

a)      neuspořádaností prvků a rostlin, přírodním vzhledem

b)      geometrickým uspořádáním prvků a rostlin, pečlivě tvarovanými keři

c)      bezúdržbovou výsadbou a vodními plochami

 

17)  Vyber rostlinu, jejímž květenstvím je úbor.

a)      jetel luční

b)      slunečnice roční

c)      miřík celer

 

18)  Která z uvedených pokojových rostlin je okrasná listem?

a)      Amaryllis (hvězdník)

b)      zelenec

c)      brambořík

 

19)  Hlízkovité bakterie na kořenech bobovitých rostlin:

a)      parazitují

b)      poutají vzdušný dusík

c)      nejsou k ničemu, pouze zde žijí

 

20)  Velké množství mechu v trávníku značí:

a)      zásaditou půdu

b)      kyselou půdu

c)      písčitou půdu

 

21)  Hřížením množíme například:

a)      maliníky a ostružiníky

b)      jahodníky

c)      cibuloviny

 

22)  Šťáva které z uvedených rostlin se na jaře využívá k léčení bradavic, ale při požití či vdechnutí je jedovatá?

a)      smetánka lékařská

b)      pryšec chvojka

c)      vlaštovičník větší

 

23)  Listí ořešáku královského dáváme do kompostu proto, že:

a)      obohacuje humus o důležité živiny

b)      obsahuje velké množství železa

c)      do kompostu ho nedáváme, obsahuje příliš mnoho hořčin

 

Poznávání semen

Kategorie starší (7. – 9. třída) 

1. sója luštinatá 

2. bob zahradní 

3. kukuřice setá

4. řeřicha zahradní

5. paprika roční

6. oves setý 

7. len setý 

8. kmín kořenný 

9. kopr vonný

10. okurka setá

11. jetel 

12. žito seté 

13. fazol obecný

14. černý kořen 

15. aksamitník rozkladitý (afrikán)

 

Poznávání rostlin – kategorie starší 2017 

jabloň

broskvoň

pámelník bílý

ptačí zob obecný

maliník obecný  (ostružiník maliník)

ořešák královský

rajče jedlé (lilek rajče)

pýr plazivý

voskovka (pokojová rostlina)

starček letní

bršlice kozí noha

lípa srdčitá

máta peprná

česnáček lékařský

vlaštovičník větší