Fotografická soutěž

Fotografická soutěž 2019 - vyhlášení

 

Obr: 207.jpg

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 
9. ročník fotografické soutěže na téma
"Zátiší s květinou, zeleninou nebo ovocem"

Soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie.
I. kategorie pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií,
II. kategorie pro střední školy.

Podmínky soutěže:
  • Do soutěže budou zařazeny nejvýše 3 snímky od jednoho autora
  • V každé kategorii je vyhlášeno a oceněno prvních 5 vítězných fotografií. 
  • Poskytnuté fotografie jsou dále použity k propagaci činnosti Svaz, především jeho práce s mládeží.
  • zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejich nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.

Fotografie je nutné zaslat na Ústředí ČZS nejpozději do konce ledna 2019.

Technické požadavky na fotografie
  • fotografie je možné zasílat do soutěže jen v datové podobě na ustredi@zahradkari.cz,
  • u větších obrázků doporučujeme odeslat každý obrázek zvlášť, u zprávy si nastavte vyžádání odpovědi pro kontrolu doručení.
  • minimální velikost obrázku = 1,5 Mpx, (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost),
  • maximální velikost souboru = 4 MB (velikost byla zvolena s ohledem za zasílání e-mailem),
  • fotografie označí autor svým jménem, adresou, věkem třídou a školou,
  • autor fotografie v e-mailu uvede svůj výslovný souhlas k nekomerčnímu použití fotografie v souladu s podmínkami soutěže