Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž 2019 - vyhlášení

 

Obr: 208.jpg

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje
26. ročník výtvarné soutěže na téma
"Moje oblíbená rostlina"

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:
  • Malba a kresba
  • Polytechnické práce

  • Malby, kresby a polytechnické práce zasílejte na Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 
    - nebo přes příslušné Územní sdružení ČZS nejpozději do
    konce února 2019
  • Do soutěže bude přijato maximálně 5. prací v každé kategorii z jedné školy.
  • Svá díla označte: názvem školy, třídou, kategorií, jménem autora, jeho datumem narození, e-mailem a telefonem.
  • zasláním díla do soutěže dáváte souhlas s jeho nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.
Soutěže se mohou zúčastnit:

A - mateřské školy
B - 1. stupeň základních škol
C - 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázií
D - speciální školy
E - základní umělecké školy

________________________________________________________________________________

Výtvarná soutěž 2016

23. ročník výtvarné soutěže pro děti měl téma "Rozkvetlá zahrada". V kategorii "Polytechnické práce C" získaly 3. a 4. místo práce žáků MZŠ Velký Osek. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho územního sdružení.

Výsledková listina je na http://www.zahradkari.cz/czs/index.php?str=47&akce=1&poradi=1&start=0
Výtvarná soutěž 2015

Ve 22. ročníku výtvarné soutěže, vyhlášené na téma "Kytice ve váze" se opět dařilo žákům MZŠ Velký Osek. V kategorii polytechnické práce C žákyně   Kateřina Koudelová, Anna Košatová, Natálie Koldinská, Michaela Balašová obsadily krásné 2. místo.

Výsledková listina je na http://www.zahradkari.cz/mladez/vytvarna_soutez.phpVýtvarná soutěž 2014

V letošním roce byl vyhlášen již 21. ročník výtvarné soutěže pro děti, letos na téma "Moje oblíbená rostlina". Děti měly zpracovat kresbu, výkres nebo polytechnickou práci, která by představovala vztah dětí k zahrádce. Do soutěže bylo možné zaslat obrázek, výkres, výrobky z přírodních i umělých materiálů.

Také v této soutěži bylo naše územní sdružení úspěšné, v kategorii Polytechnické práce C obsadili 5. místo žáci MZŠ Velký Osek Kateřina Koudelová, Nikol Slavíková a Adam Eger.

Všechny výsledkové listiny najdete na http://www.zahradkari.cz/mladez/vytvarna_soutez.php