ZO ČZS Kojetín, Zahrádkové osady
1. Vznik a poslání zahrádkové osady

Vznikají jako dobrovolná sdružení vlastníků, nájemců půdy současně vyznačujícím se vzájemným soužitím osadníkům.

Zahrádkové osady umožňují kontakt člověka s přírodou jako příjemný způsob využití volného času. Jsou zájmovým sdružováním členů ČZS v určených lokalitách a ohraničených území, které svým uspořádáním ovlivňují i vzhled okolní krajiny. Takto zahrádkové osady vytvářejí organizační i hospodářské kompaktní celky, jednotlivě oplocené, sloužící k pěstování ovocných a okrasných stromů, keřů, zeleniny, vinné révy, květin a jiných plodin.


2. Zahrádkové osady ZO

Naše organizace nevlastní žádné pozemky pro zahrádkářskou činnost. V minulosti ve spolupráci s Měst.NV Kojetín a JZD nebo Školním statkem byly tehdejším zahrádkářům postupně předávány "pozemky" pro založení zahrádkářských kolonií. Svěřené plochy v převážné většině vyžadovaly mnoho a mnoho práce, aby byly zrekultivovány a byly nakonec způsobilé pro určenou činnost.

Průběhem času se na naši organizaci obrací původní vlastníci nebo restituenti pozemků, které v předchozím poválečném režimu byly zabrány a užívány státními zemědělskými podniky. V roce 2017 jsou v jednání tři smlouvy s restituenty o podmínkách pachtu pozemků užívaných ZO.

V současné době ZO ČZS Kojetín má v nájmu šest lokalit, na nichž je zřízeno 12 zahrádkářských osad v šesti lokalitách, s celkovou rozlohou 3,489 ha
Osada č. l, Polní, par.č. 222/1 – výměra 912 m2

Osada č. 2, Polní, par.č. 223/1 – výměra 2995 m2

Jednatelka  Babiánková Věra,  Polní ul. 1299  /3.907 m2/

 

Osada č. 3, Přerovská, par.č. 4917/1 – výměra 760 m2 

Osada č. 4, Přerovská, par.č. 4917/2 - výměra 8731 m2

Jednatel Vožďa Antonín, Družstevní 1301  /9.491 m2/

 

Osada č. 5, Sladovní , parc.č. 4233/1 - výměra 480 m2

                                     parc.č. 4233/35 - výměra 32 m2 

Jednatelka Mazurová Milena, Nová ul. 1219  /512 m2/

 

     Osada č. 6, Vyškovská I, par.č. 2494/3 – výměra 2477 m2

Osada č. 7, Vyškovská II, par.č. 138 – výměra 1700 m2

    Jednatel Sůkal František, Dudíkova ul. 1247  /4.177 m2/ 

 

 

     Osada č. 8, Vyškovská III, par.č. 148/2 – výměra 365 m2

 

                                                par.č. 150/1 – výměra 373 m2

 

                                                                         par.č. 151/4 – výměra 380 m2

 

                                                st.par.č. 338 – výměra 137 m2

 

                                                st.par.č. 339/1 – výměra 239 m2

 

                                                st.par.č. 339/2 – výměra 73 m2

 

                                                st.par.č. 339/3 – výměra 343 m2  

    Jednatel Petřek Karel, Kuzníkova ul.1248  /1.910 m2/

 

Osada č. 9, Vyškovská IV, par.č. 137/1 – výměra 2454 m2

Jednatelka Nikodýmová Miloslava, Jiráskova ul. 1179  /2.454 m2/

 

Osada č. 10, Vyškovská V, par.č. 827/7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 – výměra 1302 m2

Jednatelka Mašková Helena, Družstevní ul.1304  /1.302 m2/

 

Osada č. 11, Vyškovská VI., par.č. 827/18 – výměra 5831 m2

Jednatelka Kohoutová Božena, Nová ul.1229  /5.831 m2/

 

 

Osada č. 12, Vyškovská VII - Školní zahrada., par.č. 2495/2 – výměra 4880 m2

Jednatel Baďura Václav, nám. Míru 662  /4.880 m2/

 

Pachtýři,

na jejichž pozemcích pronajímá ZO ČZS Kojetín zahrádky svým členům – zahrádkářům:

Město Kojetín                                  27.331 m2

Antonín Hrabal                                   5.831 m2

Tomáš Janošek                               1.302 m2

Jan Dudík, Ing.                                    433 m2

Celková obhospodařovaná plocha zahrádkových osad :         34.897 m2

 

 

 

 

 

Celkem:
Dnes:
On line:
31817
9
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kojetín
Podvalí 1308, 752 01 Kojetín, č.zo: 708008, IČO: 60781980, tel. 604670251
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.