Pokyny pro zákazníky

A. Bezpečnostní opatření

Všichni zákazníci a jejich doprovod jsou povinni během pobytu v lisovně zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit jejich bezpečnost i bezpečnost obsluhy, zejména:

 • dbát pokynů obsluhy zařízení
 • do objektu mohou zákaznící a jejich doprovod vstoupit jen na pokyn obsluhy
 • děti do 15 let se mohou v zařízení pohybovat jen v doprovodu dospělých

B. Spoluúčast zákazníka

Zákazník se v procesu výroby ovocného moštu osobně podílí při činnostech:

 • zváží ovoce
 • nasype ovoce do vany s vodou
 • umyté ovoce vysype do násypky drtícího zařízení
 • plní mošt do přinesených nádob
 • spolupracuje při odebírání výlisky a jejich ukládání do obalů

Výlisky si bere zákazník zpět s sebou, lisovna jejich likvidaci nezajišťuje

C. Jiné

 •  obsluha si vyhrazuje právo odmítnout vylisování nevhodného a nekvalitního ovoce
 • zákazník odpovídá za skutečnost, že v ovoci doneseném k moštování nejsou cizí předměty, které by mohly poškodit lisovací zařízení a následně ohrozit přítomné osoby (dráty, hřeby, dřevo,kameny a pod.)
 • v případě poškození zařízení vlivem zákazníka, obsluha s ním sepíše protokol o zjištěném poškození. Bude po něm požadována náhrada vzniklé škody
 • zákazník je povinen si výlisky z ovoce ihned odvézt
 • před odchodem z lisovny si zákazník zkontroluje, zda něco v lisovně nezapomněl. Obsluha lisovny za odložené věci neodpovídá
 • v zařízení je zákaz kouření

Jiné práce jsou zákazníkům a jejich doprovodu zakázány

 

 

Celkem:
Dnes:
On line:
31816
8
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kojetín
Podvalí 1308, 752 01 Kojetín, č.zo: 708008, IČO: 60781980, tel. 604670251
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.