Provozní a ornganizační řád Moštárny

 

  1. Vlastníkem budovy Dům zahrádkářů , vybavení Moštárny a lisovacího zařízení je

  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kojetín, Podvalí 1308

  Moštárna pracuje jen za účelem zpracování ovoce, za účelem naplnění požadavků pěstitelů na zpracování jadrného ovoce. Není podnikatelským subjektem, zabezpečuje pouze uspokojování potřeb členů i nečlenů podle stanov ČZS. Výbor ZO odsouhlasí na moštovací sezonu jednoho člena k zajištění provozu Moštárny. Tento člen spolupracuje s obsluhou při řešení technických a organizačních problémů, které se při moštování ovoce mohou vyskytnout.

  2. Zařízení Moštárny pro lisování ovoce je vybaveno následující technologií:

  • smaltované mycí vany o délce 1500 mm, výšky 500 mm, s pojezdem
  • maloobjemového celonerezového drtiče s násypkou, osazeného přírubovou pohonnou jednotkou o výkonu 1,1 kW a 1400 ot.min-1. Drtič je vybaven dvěma noži s vyhazovačem. Objem násypky 20 lt. Výrobce Fy Kovovýroba Štěpánek, Šebrov-Lipůvka
  • velkoobjemového celonerezového drtiče s násypkou, osazeného přírubovou pohonnou jednotkou o výkonu 1,5 kW a 1400 ot.min-1. Drtič je vybaven drtícím rotorem. Objem násypky 70 lt
  • hydraulického rámového lisu typ K7 s hydraulickým válcem o průměru 120 mm a zdvihem 250 mm. Pohonnou jednotkou lisu je hydromotor typ KV 2P/14,4 . Max.pracovní tlek je 16 MPa, přírubový elektromotor s příkonem 1,1 kW. Zařízení je vybavenou dvěmi nakládacími nerezovými vozíky s přírubami pro odvod moštu. Výrobce Fy Kovovýroba Štěpánek, Šebrov-Lipůvka
  • pračka a odstředivka pro ošetřování lisovacích plachetek

  3. Lisovací zařízení

  Obsluhou zařízení může být jen osoba pověřená ZO, která je prokazatelně poučená o provozních a organizačních podmínkách moštárny. Služba je placená formou DOPP. Službu může provádět osoba starší 18 let

  4. Ceny služeb

  Pro každý rok stanoví výbor ZO ČZS cenu za l litr šťávy z lisovaného ovoce. Cena bude vždy uvedena v samostatném propagačním listu.

   
Celkem:
Dnes:
On line:
31816
8
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kojetín
Podvalí 1308, 752 01 Kojetín, č.zo: 708008, IČO: 60781980, tel. 604670251
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.