Galerie:Výstava jiřin 2019

V souběhu s programem hodových oslav v Kojetíně  ve dnech 17. a 18.srpna 2019 se uskutečnila v prostorách Domu zahrádkářů v Kojetíně také tradiční výstava květin a dalších výpěstků místních zahrádkářů. Zájem lidí o naši činnost byl nemalý, výstavu navštívilo přibližně 400 zájemců. Výstav má již osmiletou tradici a bývá každoročním doprovodným programem hodů v Kojetíně.

P O D Ě K O V Á N Í

  Již osmým rokem jste mohli shlédnout v době kojetínských hodů v Klubovně Domu zahrádkářů výstavu květin, především jiřin a výpěstků ovoce a zeleniny

 Vystavené exponáty  -  květiny, ovoce i zelenina  -  byly vypěstovány na zahrádkách kojetínských pěstitelů

 Keramické výrobky pocházely z keramické dílny paní Dagmar Novákové z Tovačova

Dřevěné plastiky byly zapůjčeny ze Střední řezbářské školy v Tovačově, vytvořili je jejich studenti

 Na uspořádání výstavy se podílely  Marie Bělková, Helena Mašková a Štěpánka Dřímalová pod odborným dohledem Ivety Karafiátové

 Ideovým duchem výstavy byl Pavel Šikula

 Všem, kteří se podíleli na zapůjčení vystavených exponátů a dodaných výpěstků, všem, kteří, byť jen osobní návštěvou, se spolupodíleli na příjemném a úspěšném průběhu výstavy patří

                                          velký dík od Výboru ZO ČZS Kojetín 

Celkem:
Dnes:
On line:
36922
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kojetín,  č.zo: 708008
Podvalí 1308, 752 01 Kojetín, IČO: 60781980, tel. 604670251
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.