Informace pro vystavující vinaře

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na jedinečné, v novodobé historii již páté, výstavě nekomerčních vín s mezinárodní účastí pořádanou ve čtyřletých cyklech Českým zahrádkářským svazem, která je prezentací Vás – českých i zahraničních drobných pěstitelů, hobby vinařů a zahrádkářů. V minulých ročnících bylo do soutěže přihlášeno vždy okolo 1500 vzorků vín.


Termín výstavy vín:

 • První výstavní den:
  • 11. 5. 2024 v Praze v Národním zemědělském muzeu v době od 10:00 do 18:00 hodin
 • Druhý výstavní den:
  • 18. 5. 2024 v Olomouci na Výstavišti Flora Olomouc v době od 10:00 do 18:00 hodin

Termín degustace:

 • sobota 27. 4. 2024 od 10:00 hod. v areálu firmy Patria Kobylí a.s.
 • registrace od 8:00 v sále Patria a.s. Kobylí č.p. 716, PSČ 691 10 Kobylí.

Vína budou hodnocena vícečlennou komise. Předsedy a členy odborných komisí včetně odborného garanta degustace jmenuje organizační výbor z řad obecně uznávaných odborníků v oblasti senzorické analýzy vín. Odborný garant degustace řeší případné spory a nejasnosti při hodnocení. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem podle standartu OIV.

Žádáme všechny ZO ČZS, aby vyslali na hodnocení své degustátory a zaslali předem seznam degustátorů na e-mail: zahradkarikobyli@seznam.cz včetně kontaktu na ně.
Degustace se ovšem může zúčastnit každý zájemce o účast na degustaci i z řad nečlenů ČZS, z odborné či laické veřejnosti. Váš zájem o účast potvrďte prosím na výše uvedené e-mailové adrese.

Doprava na degustaci:

 • individuální doprava na degustaci není hrazena
 • v případě vícemístného (mikrobus) plně obsazeného vozidla minimálně 7+1 a více, bude poskytnut příspěvek na PHM
 • v případě dostatečného počtu nahlášených degustátorů ze vzdálenějších oblastí (Uh. Hradiště, Znojmo, atd.) může být vypraven autobus, který by po trase nabíral jednotlivé degustátory (tato možnost bude degustátorům oznámena podle přihlášek těsně před degustací. V přihlášce na degustaci je nutné uvést kontakt a bydliště).

Sběr vzorků:

 • soutěž je určena pro hobby vinaře, zahrádkáře a malé vinaře s roční produkcí do 35 000 litrů. Účastník soutěže neplatí žádný soutěžní poplatek a nejsou požadovány rozbory vín.
 • účastník soutěže poskytne bezplatně pro potřeby senzorického hodnocení a prezentace na výstavě vín 3 láhve o obsahu 0,75 l nebo 4 láhve menšího objemu od každého soutěžního vzorku do vlastnictví organizátora.
 • účastník se zavazuje, že v případě získání zlaté nebo stříbrné medaile dodá organizátorovi bezplatně další 2 láhve takto oceněného vzorku za účelem propagace oceněného vína.
 • vystavovatel, jehož vzorek získá některé z ocenění "Šampion", "Vítěz odrůdy" nebo některou z mimořádných cen, se zavazuje prodat pořadateli minimálně 6 lahví tohoto vína za cenu 100 Kč/láhev.

Přihláška musí obsahovat: Obchodní název vína, odrůdu/odrůdovou skladbu, ročník sklizně, přívlastek nebo °ČNM při sklizni, zemi původu, jméno a adresu výrobce včetně kontaktu, údaj o členství v ČZS (pro možnost účasti v kategorii – "Nejlepší víno člena ČZS"). 

Přihlášku je možné odevzdat spolu se vzorky nebo elektronicky na adresu: zahradkarikobyli@seznam.cz


 • Rozvoz lahví bude prováděn v termínu 11. – 16. 3. 2024
 • Svoz vzorků bude prováděn v termínu 16. – 19. 4. 2024


Požadavek na návoz prázdných lahví, adresu a kontaktní údaje na osoby pověřené sběrem vzorků ve vaší obci prosím zašlete na email: zahradkarikobyli@seznam.cz


Místa pro osobní doručení vzorků:

Hlavní sběrné místo:

 • Patria Kobylí a.s., Kobylí č.p. 716, 691 10 Kobylí
  • Po-Pá 7:30-17:00
  • paní Blanka Čotková
  • tel.: 606 752 690

Adresa pro zasílání řádně zabalených vín zásilkovou službou:

 • Patria Kobylí a.s., p. Blanka Čotková, Kobylí č.p. 716, 691 10 Kobylí

Vzorky vína může odevzdat každý vinař prostřednictvím některé ZO ČZS nebo na sběrných místech:

 • Uherskohradišťsko:
  • Dvůr pod Starýma horama, Boršice 746, 687 09 Boršice 
  • Ondřej Gottwald, tel. 731 004 396

 • Hodonínsko:
  • Územní sdružení ČZS, Velkomoravská 23, 695 01 Hodonín
  • tel.: 777 537 040
  • středa 8:00 – 16:00
  • čtvrtek 8:00 – 16:00

 • Kyjovsko:
  • ZO ČZS Kyjov, Luční 2594/3 (pálenice), 697 01 Kyjov
  • tel.: 777 537 040
  • úterý 8:00 – 12:00 / 12:30 – 16:30
  • pátek 8:00 – 12:00 / 12:30 – 16:30
 • Znojemsko:
  • Jiří Varmuža, varmuza.jiri@seznam.cz, 
  • tel.: 603 521 964
 • Hustopečsko, Brněnsko:
  • Jan Rozek, Dolní 61, 691 63, V. Němčice
  • tel.: 776 149 287
 • Čechy a zahraničí:
  • Ing. Miroslav Šmoranc, odborne@zahradkari.cz 
  • tel.: 602 195 341 

Více informací ve Statutu CVV ČZS 2024

Kontaktní osoby:

 • informace a pro zajišťování vzorků vín z oblasti Morava
  • Vladimír Čotek, předseda výstavního výboru
  • Tel.: +420 602 733 057 
  • email: zahradkarikobyli@seznam.cz
 • informace a pro zajišťování vzorků vín ze zahraničí a z českých vinařských oblastí
  • Ing. Miroslav Šmoranc
  • Tel.: +420 602 195 341 
  • email: odborne@zahradkari.cz