Nabídka inzerce při Celostátní výstavě vín ČZS s mezinárodní účastí 2024


V letošním roce pořádá Český zahrádkářský svaz Celostátní výstavu vín s mezinárodní účastí, která je organizována v pravidelných čtyřletých cyklech. Kromě vzorků z Moravy a Čech budou k degustaci připraveny i vzorky ze Slovenska a dalších zemí. Počet vzorků se v minulosti pohyboval vždy mezi 1500 až 2000 vín. Význam této akce podtrhuje skutečnost, že se koná pod záštitou ministra zemědělství, hejtmanů, senátorů a dalších významných osobností. Hodnocení vín a zpracování výsledků proběhne na Moravě v Kobylí. Veřejné ochutnávky se uskuteční ve dvou termínech a to 11. 5. 2024 v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné a 18. 5. 2023 v Olomouci na Výstavišti Flora Olomouc a.s. Výstava je zaměřena především na vína malých vinařů, zahrádkářů a hobby výrobců vín. Cílem této akce je umožnit vinařům setkání i výměnu zkušeností na mezinárodní úrovni, ohodnotit kvalitu nekomerčních vín zmiňovaných výrobců a široké veřejnosti představit současnou kvalitu vín tohoto sektoru.


  • Ceník reklamy v katalogu výstavy (formát A5, na výšku)

 zadní strana obálky (v barvě)  1/1 (A5)  10 000 Kč 
 vnitřní strany obálky (v barvě)    1/1 (A5)  5 000 Kč
 vnitřní strana (černobíle)  1/1 (A5)  2 500 Kč
   1/2 (A6)  1 500 Kč
   1/4 (A7)   1 000 Kč

  • Prezentace firmy v době konání výstavy v jejích prostorách

Cena podle plochy – 1.000,- Kč za započatý 1m2 (reklamní panel, banner, roll-up, plakát atd.)

  • Sponzoring formou peněžního daru k zajištění chodu výstavy
  • Bonus: Inzerce v časopise Zahrádkář (měsíční náklad 90 000 výtisků)

Firma, která se rozhodne finančně podpořit akci sponzoringem nebo inzercí může, po dohodě s obchodním oddělením, získat exkluzivní podmínky pro inzerci v časopise Zahrádkář.


Tento ceník je ke stažení v PDF.


Kontakt: Stanislav Kozlík, Tel. 777 687 999, email: predseda@zahradkari.cz