Pro veřejnost

Zveme Vás již tuto sobotu na degustaci vín neotřelých chutí a vůní do areálu výstaviště Flora Olomouc. V dopoledních hodinách se můžete účastnit slavnostního předání hlavních cen Šampionům výstavy a po celý den samozřejmě degustace jedinečných vzorků vín, která v obchodech nekoupíte. 
Pro lepší orientaci mezi téměř tisícovkou nabízených vín vám bude nápomocen Katalog vín sestavený na základě výsledků hodnocení uznávaných odborníků. Atmosféru dokreslí cimbálová muzika.
V ceně vstupenky je během výstavního dne prohlídka Sbírkových skleníků v areálu výstaviště!

Výstavu pořádáme na dvou místech ve dvou termínech:                      
                               
                                         PRAHA                                            OLOMOUC 


Celostátní výstava vín 2024 se koná pod záštitou ministra zemědělství Mgr. Marka Výborného, primátora hlavního města Praha doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., primátora statutárního města Olomouc Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, za podpory Ministerstva zemědělství ČR, Vinařského fondu ČR a měst Praha a Olomouc.

Letošní výstava vín, stejně jako ty předcházející, navazuje na tradici spolkového malovinaření, kterou rozšířila a pozdvihla na mezinárodní úroveň, neboť se střídavě koná na území České republiky a Slovenska v pravidelných dvouletých intervalech. Pro samotné malovinaře je jakýmsi etalonem kvality vín a porovnání mezi sebou či jednotlivými regiony. Obecně přispívá k rozvoji společenského života na venkově, udržení tradice vinařství a zachování kulturního dědictví. Na Slovensku je místo konání pravidelně ve Skalici, v České republice je vždy odlišné. Po Hustopečích (2008), Vracově (2012), Břeclavi (2016) měla být v roce 2020 v Brně a Praze, bohužel vzhledem k epidemii Covid 19 se neuskutečnila. V letošním roce jsou veřejné ochutnávky připravovány na dvou místech, a to v Praze v Národním zemědělském muzeu na Letné (11. 5. 2024) a Olomouci na Výstavišti Flora Olomouc (18. 5. 2024)

Slavnostní zahájení s předáním hlavních cen podle kritérií uvedených ve Statutu proběhne v rámci prvního výstavního dne v Praze. Součástí programu po oba výstavní dny je vystoupení cimbálové muziky.

Úroveň hodnocení vín bude zajištěna odborným garantem, který bude jmenován pořadatelem z řad významných vinařských osobnosti se zkušenostmi s řízením významných vinařských soutěží. Předsedy a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor z řad obecně uznávaných odborníků v oblasti senzorické analýzy vín a zkušených degustátorů.