Zprávy výboru, zápisy ze schůzíSchůze výboru ZO Drsnice v roce 2019:


07.11.2019

19.08.2019

11.3.2019

21.1.2019

----------------------------------

schůze výboru 03.04.2018

schůze výboru 13.02.2018

schůze výboru 04.01.2017 17:00 hodin, kancelář


schůze výboru 19.09.2017

schůze výboru 11. 10. 2017 17:00 hodin kancelář


schůze výboru jaro 2017


Schůze výboru 18.10.2016 od 17:00 hodin v kanceláři společenského domuSchůze výboru 14.2.2016 od 17:00 hodin v kanceláři společenského domu


Schůze výboru 15.12.2015 od 16:00 hodin v kanceláři společenského domu.


Zápis ze schůze výboru ZO Drsnice konané dne 7. 11. 2019 v 17,00 hod. ve Společenském domě


Přítomni: Š. Nadri, P. Antonín, K. Macháček, V. Macháčková.


 


Program jednání:


 1. Informace předsedkyně.

 2. Schváleni faktur

 3. Příprava členské schůze.

 4. Ostatní, diskuze


 


 


 


1.  Informace předsedkyně


 • Byla podána žádost o prodloužení užívání chatek na Úřad městské části Praha 6.

 • Byl proveden odečet vody před uzavřením. Spotřeba vody se zvýšila.

 • Kontejner na směsný odpad byl naplněn a odvezen. Bude nutné zajistit příště hlídání kontejneru, aby se do něj ukládal jen odpad z osady.


 


 


2.  Schváleni faktur


 


Výbor souhlasí s proplacením faktury za vodu ve výši 17 095 Kč.


Výbor souhlasí s proplacením faktury za pojištění Společenského domu ve výši   4 707 Kč.


 


 


3.  Příprava členské schůze


Termín členské schůze byl stanoven na 30. 11. 2019 v 14,00. Občerstvení: Tatranka a čaj resp. káva.


 • Na schůzi upozornit, že na výroční jarní schůzi bude volen nový výbor.  Je třeba navrhnout členy za odstupující výbor.

 • Po uzavření hlavního uzávěru vody je třeba vypustit systém, aby nedošlo k jeho zamrznutí a prasknutí. Je třeba zabezpečit podružné vodoměry na dílcích proti zamrznutí.


 


 4.  Ostatní, diskuze


Na Silvestra bude oslava konce roku s ohněm, na kterém se spálí dřevo z osady. Budou informováni hasiči.


Zapsal: Petr Antonín   

Zápis ze schůze výboru ZO Drsnice konané dne 19. 8. 2019 v 17,30 hod. ve Společenském domě


Přítomni: Š. Nadri, P. Antonín, K. Macháček, V. Macháčková.


 


Program jednání:


 1. Krádeže ovoce v probíhající sezóně

 2. Anonymní udání na živnostenský úřad MČ P6

 3. Řešení hlášení těchto udání na úřad x co dále s lidmi, kteří pomáhají nám všem (DPČ nebo DPP bez finančního krytí?)

 4. Nedoplatky vyúčtování

 5. Zanedbané dílce

 6. Prodloužení užívání chat

 7. Ostatní, diskuze


 


 1. Krádeže ovoce v probíhající sezóně


Jednalo se o krádež meruněk, přičemž byly odřezány větve. Bylo několik podezřelých, ale krádež nebyla potvrzena.  Na členské schůzi odsoudit takové chování, které se neslučuje s morálkou a kolegiálním chováním našeho spolku.


 


 1. 3.  Anonymní udání na živnostenský úřad MČ


Předsedkyně informovala o návštěvě Úřadu MČ Praha 6, na kterém byla informována o anonymním udání, že jsou v osadě prováděny některými členy práce za úplatu. Předsedkyní bylo konstatováno, že veškeré práce jsou výborem zadávány a vyúčtován na fakturu. Ostatní práce pro členy osady jsou soukromou záležitostí, do které nemůže výbor zasahovat.


  


4. Nedoplatky vyúčtování


V současné době jsou pouze dva neplatiči - dílec č. 11 a č. 87. U č. 11 není výboru známo, kde se majitel chaty nachází a není proto k zastižení a u chaty č. 87 se jedná zřejmě o opomenutí. Předsedkyně člena upomene.


 


5. Zanedbané dílce


V osadě je několik zanedbaných dílců. Bude se řešit na členské schůzi.


 


6. Prodloužení užívání chat


Na základě prodloužení Úřadem MČ Praha 6, připraví nové podnájemní smlouvy - K. Macháček dle vzoru.


 


7. Ostatní, diskuze


Podzimní schůze se předpokládá co nejpozději (listopad), podle vývoje počasí.


 


Zapsal: Petr Antonín 


Zápis ze schůze výboru ZO Drsnice konané dne 26. 3. 2019 v 17,00 hod. ve Společenském domě

 

Přítomni: Š. Nadri, P. Antonín, A. Pavlíková

Omluveni: K. Macháček, V. Macháčková.

 

 1. Program jednání:

 2. Příprava členské schůze

 3. Informace předsedkyně

 4. Různé

 

 1. Příprava členské schůze

 1. Vyúčtování ponechat v navržené formě, pouze opravit drobné chyby. Nárůst způsoben navýšením nájmu z užívané plochy ze 7 Kč/m2  na 11 Kč/m2.

 2. Občerstvení pouze káva a tatranka.

 

 1. Informace předsedkyně

 1. Prodloužení nájemní smlouvy do roku 2024.

 2. Havárie vody ve společenském domě.

 3. Správcovská smlouva po vyřízení formalit.

 

 1. Různé

 1. Předat dopis paní Kačeriakové.

 2. Výbor se sejde ještě před zahájením výroční schůze.

 

 

Zapsal: Petr Antonín 

Zápis ze schůze výboru ZO Drsnice konané dne 21. 1. 2019 v 17,00 hod. ve Společenském domě


Přítomni: Š. Nadri, P. Antonín, K. Macháček, V. Macháčková. 


Omluveni:


Program jednání:


 1. Informace předsedkyně

 2. Různé

   


 1. Informace předsedkyně


 1. Předsedkyně informovala o poplatku České spořitelny za vedení účtu, který činí 200 Kč měsíčně. Na bankovním trhu existují banky, které tento poplatek nevybírají. O přechodu k jiné bance by mohla rozhodnout členská schůze. Na příští schůzi výboru bude ještě diskutováno.

 2. Byl předložen zaktualizovaný zápis do katastru.

 3. Brigády

 4. Informace o proběhlé prohlídce osady policií a cizineckou policií.

 5. V důsledku nárůstu cen energií zvýšit cenu za pronájem cizím osobám. Ponechat cenu za pronájem sousedním zahrádkářským osadám.

   

   


 1. Různé


 1. Do vyúčtování zahrnout výměnu elektroměrů za dílec 985 Kč (součet odečtů souhlasí s celkovým odběrem)

 2. Je třeba zaktualizovat nové pronajímatele ořechů a zahrnout do vyúčtování.

 3. Požádat o prodloužení pronájmu.

 4. Připravit podnájemní smlouvy.

 5. Diskuze o řešení svahu u pozemku pana Bayera. 

 6. Vyzvednout známky a brožury na Mě ČZS.

 7. Návrh na konání členské schůze 30 3. 2018 (dle vývoje počasí), před konáním schůze výboru.

   


 


Zapsal: Petr Antonín 
Celkem:
Dnes:
On line:
19890
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZO Drsnice
Na Rybářce, Praha 6 Sedlec, č.zo: 806016, IČO: 65993594
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.