ČlenskÁ schůze 2020 - zrušeno - NÁHRADNÍ TERMÍN KVĚTEN 2020


               Usnesení
 


ČZS ZO Drsnice, Praha 6 – Sedlec, Na Rybářce


 


Usnesení z


členské schůze ČZS ZO Drsnice konané dne 30.3. 2019 


ČZS ZO Drsnice, Praha 6 – Sedlec, Na Rybářce

 

Usnesení z

členské schůze ČZS ZO Drsnice konané dne 30. 03. 2019

volba návrhové komise: Ing. Pavelka, Malovaná, L. Nadri

návrhová komise: Ing. Pavelka, Malovaná, L. Nadri

hlasování: proti:  0      pro: 94       zdržel se: 0

 

1 Zpráva o činnosti výboru

2 Zpráva Kontrolní a revizní komise

3 Plán činnosti a investic na rok 2019

4 prodloužení užívání chat

6 Ostatní, diskuze

7 schválení usnesení

(Doplnění bodu programu)

 

schválení programu

schválení programu schůze

hlasování:  proti:  0       pro:    94      zdržel se: 0

 

1/ Členská schůze bere na vědomí:

 • Zprávu předsedkyně o činnosti výboru od 24. 11. 2018 do 30.03.2019 (Nadri)

 • zprávu Kontrolní komise paní V. Macháčkové, předsedkyně KK

   

   

   

   

  2/ Členská schůze schvaluje:

 • plán činnosti na rok 2019

 • účelový příspěvek na rok 2019 ve výši 500 Kč

 • výměnu členek v kontrolní komisi

  hlasování proti:  0    pro:  92    zdržel se: 2

   

  3/ Členská schůze ukládá výboru:

  pokračovat v jednání s Pozemkovým úřadem a magistrátem ve věci užívání pozemku u vedlejší brány a vyžádat si prodloužení užívání smlouvou. Nyní katastr přeměřuje pozemky ne celém území Sedlce. Možno vidět v prohlížeči katastru nemovitostí.

  Pokračovat ve vyřizování nové vodovodní přípojky s MČ Praha 6 – Suchdol  investorem akce a panem Urbánkem hlavním žadatelem o přípojku.

  Podepsat dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pozemky patřící MHMP na kterých je naše osada. Dodatek je zhotovován kvůli navýšení ceny pronájmu ze 7 Kč na 11 Kč za metr.

  Dokončit prodloužení užívání chat do 31. 12. 2024.

  Vyhotovit nové podnájemní smlouvy pro všechny členy podle nového občanského zákoníku, s přihlédnutím na zvýšení ceny pronájmu pozemků od MHMP.

  Poptat jiného dodavatele elektřiny kromě PRE (nespokojenost s výměnou elektroměru a odhadu spotřeby elektřiny za rok 2018)

   

   

  4/ Členská schůze ukládá členům:

  Dodržovat osadní řád se zaměřením na řádné uklízení psích exkrementů

  Prodeje a koupě chat hlásit komukoliv z výboru a dodržovat interní pravidla při prodeji chat

  Dávat mezi sebou návrhy na složení nového výboru od 01. 01. 2020

   

   

   

  5/ přijetí nových členů ZO Drsnice 30. 03. 2019:

  pan Mario Vun hu chata č. 63

   

   

   

   

   

  6/ Diskuze, různé

  Plán výdajů

  Hlasování: pro 92  proti 0 zdržel se 2

   

   

   

   

  Počet členů ZO Drsnice celkem k 30. 03.          131

   

   

  Přítomno: 94

   

  hlasování …………….proti:  0       pro:  91      zdržel se: 3

   

   

   

  Zapsal: Ing. Pavelka

     

 


 


Celkem:
Dnes:
On line:
19890
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZO Drsnice
Na Rybářce, Praha 6 Sedlec, č.zo: 806016, IČO: 65993594
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.