Kontejner na směsný odpad

Vážení dne 14.7. je možné přistavit kontejner na směsný odpad. Do mailu mě napište, nebo sem do diskuze zda byste tuto možnost přivítali či ne. Cena kolem 5.000 Kč. Nevhazovat větší domácí spotřebiče a nebezpečný odpad. Kontrola bude zajištěna paní Vardarman, která bude zajišťovat domluvená pravidla maximálně 4 kolečka na 1 chatu.

  Přidat nový příspěvek

[1] [2] [3] (celkem: 11)

 

Ořechovna - aktualizace uživatelů
Autor: Přenosil Jan, chata č. 96 2019-09-22 01:27:47 (932)

Prosím výbor ZO o  a k t u a l i z a c i   plánku ořechovny, resp. plánku, na kterém jsou k jednotlivým dílcům s ořechy přiřazena jména oprávněných uživatelů dílců (vč. uvedení č.jejich chaty), kteří v r. 2019 se zavázali, že příslušnou částkou dílec zaplatí, o dílec se budou starat a tím jim vznikne právo na sklizeň ořechů.

V minulých letech se občas stávalo, že na některých pronajatých dílcích sbírali ořechy i cizí lidé (možná jen z neznalosti oprávněného uživatele), proto jsem užívané a placené ořechové dílce v Drsnici II v r. 2018 opatřil informativními cedulkami. Dosud uveřejněný plánek ořechovny však neobsahuje změny pro tento rok (např. dílec 33 už neužívá p. Voth, u některých jmen uživatelů dílců chybí č.chaty, v dílci 34 někdo vysadil ovocný strom apod.). Abych mohl reagovat informativními cedulkami na tyto změny, prosím o jejich provedení v plánku. Bylo by vhodné plánek také zveřejnit v osadních skříňkách v Drsnici I i II.

Děkuji za rychlé vyřízení.   

reagovat na příspěvek

 

Nový člen
Autor: Jana Chlumská 2018-02-16 11:40:08 (663)

Dobrý den,

koupila jsem zahradní domek od paní Maletínské. Na koho se mohu, prosím, obrátit se sepsáním Smlouvy o užívání parcely?

děkuji a přeji pěkný den

Jana Chlumská

j.chlumska@post.cz

reagovat na příspěvek

 

Žádost o zajištění obnovy původního hraničního plotu mezi zahrádkovou osadou Drsnice II parc. č. 224/1 a soukromým pozemkem parc. č. 224/2
Autor: Koupil, Kuchařová, Kučera, Koki, Přenosil atd. 2017-09-10 14:21:06 (611)

Asi před 3 lety byla s vědomím výboru odstraněna vlastníkem
soukromého pozemku p. č. 224/2 (vč. rodinného domu) část hlavního
hraničního plotu mezi zahrádkovou osadou Drsnice II a soukromým
pozemkem. Dle údajů v katastru nemovitostí je vlastníkem pozemku p.č.
224/2 i RD na tomto pozemku soukromý zahraniční podnikatel : IPOVA,
s.r.o., Na Rybářce 238/10, Sedlec, 16000 Praha 6.

Odstraněním
hraničního plotu je nyní přes areál této firmy zcela nekontrolovatelný
volný přístup do celého areálu zahrádkové osady Drsnice I i Drsnice II.

Na tuto skutečnost výbor ústně upozorňovali již několikrát
uživatelé dílců a vlastníci chat. Výborem bylo přislíbeno, že plot bude
znovu instalován, což se však doposud nestalo.

Z hlediska
bezpečnosti, ale i ochrany pronajatého i vlastního majetku považujeme
takto účelově vytvořený volný přístup do celého areálu zahrádkové osady
za velmi nebezpečný a neuvážený. Pozemky p.č. 224/1 a p.č. 226 má ZO ČZS
Drsnice pronajaty od Hl. m. Prahy pouze k provozování zahrádkářské
činnosti.

Hlavní hraniční plot kolem zahrádkové osady Drsnice II
byl postaven podle územního rozhodnutí č.j. 16563/80 ze dne 15.10.1981,
jehož nedílnou součástí je výkres s vyznačením plotu – viz příloha.
Obnovený plot by měl být ve stejné výši jako je plot kolem celé
zahrádkové osady. Vzhledem k tomu, že vlastník soukromého pozemku p.č.
224/2 a RD majetek nyní prodává, domníváme se, že je nutné hranici mezi
oběma pozemky okamžitě přehledně vyznačit s písemným upozorněním, že
toto je pozemek užívaný ZO ČSZ Drsnice (v majetku hl. m. Prahy), aby
případným zájemcům o koupi RD vč. pozemku p.č. 224/2 bylo zřejmé, kde je
hranice prodávaného pozemku.

Bližší vysvětlení, proč naléhavě žádáme o okamžité obnovení hraničního plotu mezi pozemky p.č.224/2 a p.č. 224/1:

Soukromý
vlastník, zahraniční firma, pozemek p.č. 224/2 vč. RD prodává
prostřednictvím realitní kanceláře CENTURY 21 Premium – inzerát
přikládáme. V inzerátu nás velmi znepokojila věta na konci inzerátu : „
Je možné pronajmout si dalších až 3000 m2 zahrady, obklopující parcelu s
možností budoucího odkupu“. Je evidentní, že touto „zahradou“ jsou
míněny naše pozemky p.č. 224/1 vč. soukromého pozemku paní Skolilové,
p.č. 223, neboť v blízkosti rodinného domu je pouze pole (louka) a les.

Celá plocha pozemku p. 224/1, kterou má ZO ČSZ pronajatou od Hl.m.
Prahy činí 6790 m2, tedy prodávající nabízí k pronájmu a budoucímu
odkupu téměř polovinu celkové pronajaté plochy p. č. 224/1. Dále bychom
chtěli připomenout, že dle nového Občanského zákoníku má vlastník stavby
– zahr. chaty - předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku – Hl.m.
Praha – předkupní právo ke stavbě. Zákon ukládá vlastníkům

(pozemku
i stavby) povinnost vzájemné informovanosti o prodeji majetku. Zde jde i
o práva vlastníka pozemku Hl.m. Praha, která musíme hájit. Myslíme si,
že i toto je vážný důvod k neprodlenému řešení naší žádosti.

Jak
je Vám jistě známo, dle územního rozhodnutí č.j. 16563/80 ze dne
15.10.1981 (viz příloha) musí být pozemky v „ořechově“ rezervovány pro
stavbu „Pražský okruh – napojení na budoucí dálnici“. A právě díky této
dostatečné rezervě pozemků pro výstavbu Pražského okruhu, povoluje od r.
2010 odbor výstavby Mč. Praha 6 prodloužení dočasnosti chat na parc.
226/1, nyní do 31.12.2019 – viz rozhodnutí odboru výstavby Mč. Praha 6,
založené v archivu výboru.

Při výstavbě Pražského okruhu bude
ul. Na Rybářce, kde jsou oba vchody do zahrádkové osady Drsnice I a II,
součástí staveniště (hloubení tunelu). ZO ČSZ Drsnice I a II bude muset
ve spolupráci s investorem stavby vyřešit:

- nový vstup do areálu zahr. Osady

- přeložení přípojky vody, která nyní vede ul. Na Rybářce

- - příp. i přeložení el. vedení

Pro
nutnou realizaci všech těchto nezbytných změn, v případě schválení
výstavby Pražského okruhu musí zahrádkáři zabránit jakýmkoli manipulacím
se společnými pozemky. Právě pozemky obklopující prodávanou soukr.
parcelu p. č. 224/2 budou rozhodující pro nově budovaný vstup do areálu a
pro zřízení nové přípojky vody.

Pro zahrádkáře může být
povzbudivé, že zatím v připravovaném metropolitním územním plánu se
počítá s dalším trváním naší zahrádkové osady. Proto musíme společně
učinit vše pro další trvání osady a zachování zákonných práv jak
vlastníků chat, tak i pronajímatele pozemků, tj. Hl. m. Prahy.

Celá plocha pozemku p. 224/1, kterou má ZO ČSZ pronajatou od Hl.m.
Prahy činí 6790 m2, tedy prodávající nabízí k pronájmu a budoucímu
odkupu téměř polovinu celkové pronajaté plochy p. č. 224/1. Dále bychom
chtěli připomenout, že dle nového Občanského zákoníku má vlastník stavby
– zahr. chaty - předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku – Hl.m.
Praha – předkupní právo ke stavbě. Zákon ukládá vlastníkům

(pozemku
i stavby) povinnost vzájemné informovanosti o prodeji majetku. Zde jde i
o práva vlastníka pozemku Hl.m. Praha, která musíme hájit. Myslíme si,
že i toto je vážný důvod k neprodlenému řešení naší žádosti.

Jak
je Vám jistě známo, dle územního rozhodnutí č.j. 16563/80 ze dne
15.10.1981 (viz příloha) musí být pozemky v „ořechově“ rezervovány pro
stavbu „Pražský okruh – napojení na budoucí dálnici“. A právě díky této
dostatečné rezervě pozemků pro výstavbu Pražského okruhu, povoluje od r.
2010 odbor výstavby Mč. Praha 6 prodloužení dočasnosti chat na parc.
226/1, nyní do 31.12.2019 – viz rozhodnutí odboru výstavby Mč. Praha 6,
založené v archivu výboru.

Při výstavbě Pražského okruhu bude
ul. Na Rybářce, kde jsou oba vchody do zahrádkové osady Drsnice I a II,
součástí staveniště (hloubení tunelu). ZO ČSZ Drsnice I a II bude muset
ve spolupráci s investorem stavby vyřešit:

- nový vstup do areálu zahr. Osady

- přeložení přípojky vody, která nyní vede ul. Na Rybářce

- - příp. i přeložení el. vedení

Pro
nutnou realizaci všech těchto nezbytných změn, v případě schválení
výstavby Pražského okruhu musí zahrádkáři zabránit jakýmkoli manipulacím
se společnými pozemky. Právě pozemky obklopující prodávanou soukr.
parcelu p. č. 224/2 budou rozhodující pro nově budovaný vstup do areálu a
pro zřízení nové přípojky vody.

Pro zahrádkáře může být
povzbudivé, že zatím v připravovaném metropolitním územním plánu se
počítá s dalším trváním naší zahrádkové osady. Proto musíme společně
učinit vše pro další trvání osady a zachování zákonných práv jak
vlastníků chat, tak i pronajímatele pozemků, tj. Hl. m. Prahy.

Dále
Vás žádáme o neprodlené informování RK CENTURY 21, Premium, Zlatnická
1582/10, 11000 Praha 1 – viz inzerát, že v inzerátu ID zakázka 230863 na
prodej RD vč. pozemku p. č. 224/2 je klamavá informace o možnosti
pronájmu až 3000 m2 zahrady obklopující parcelu s možností budoucího
odkupu a žádat odstranění této klamavé informace z inzerátu. (Žádost je
možno příp. doložit nájemní smlouvou uzavřenou s Hl. m. Praha a územním
rozhodnutím č.j. 16563/80 ze dne 15.10.1981). RK CENTURY by měla být
upozorněna, že výměra prodávané parcely by měla odpovídat výměře v KN.
Navrhujeme, aby odeslaný dopis ( oba s doručenkou) byl zaslán i firmě,
která RD p. č. 224/2 prodává s upozorněním, že žádné pozemky obklopující
parcelu č. 224/2 nelze pronajmout a ani odkoupit, neboť pozemky jsou
územním plánem schváleny jako zahrádková osada (vlastník – Hl. m. Praha)
pouze pro zahrádkářskou činnost. Dále bychom měli požadovat, aby se
tyto subjekty zdržely jakékoli nabídky pronájmu nebo odkupu předmětných
pozemků.

Věříme, že chápete důvody, které nás vedly k sepsání této žádosti a doufáme, že se jí budete neprodleně zabývat.

Děkujeme předem za rychlé vyřízení a za informace z průběhu jednání.

S pozdravem
uživatelé zahradních dílců Drsnice I a II

reagovat na příspěvek

 

Kdy bude jarni schuze
Autor: Michaela 2017-03-08 10:31:14 (525)

Dobry den mam dotaz kdy bude jarni schuze 

reagovat na příspěvek

 

podzimní schůze
Autor: Mrkvička 2016-10-24 20:08:41 (481)

Zdravím všechny zahrádkáře a mám dotaz, kdy bude podzimní schůze ? Díky za odpověď 

reagovat na příspěvek

[1] [2] [3] (celkem: 11)

 

Celkem:
Dnes:
On line:
20016
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZO Drsnice
Na Rybářce, Praha 6 Sedlec, č.zo: 806016, IČO: 65993594
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.