PROSINEC

· V prosinci je většina prací na zahrádce již hotová, přichází doba přípravy na zimu, období bilancování a rozvahy nad úkoly v příštím roce. Je třeba především vyhodnotit průběh počasí (teplot a srážek) a s tím související průběh vegetace, zhodnotit pěstitelské výsledky a hlavně si uvědomit z hlediska rostlinolékařské ochrany stupeň a rozsah napadení rostlin na zahrádce chorobami a škůdci během proběhlého roku. Na základě tohoto vyhodnocení je zapotřebí si promýšlet a i materiálově zajišťovat přípravky a prostředky pro ochranná opatření v příštím roce.

· Z ovocných stromů by se měly odstranit mumifikované moniliniozní nebo i jinak poškozené, zapomenuté plody, případně i zámotky housenek. Dále je důležité odstranit, pokud je to s ohledem na počasí možné všechny opadané plody a listy ležící pod stromy.

· Před příchodem mrazů musíme zkontrolovat uskladnění přípravků na ochranu rostlin. Práškové přípravky nesmí zvlhnout, tekuté zmrznout. Prostory s uskladněným ovocem je třeba pravidelně větrat a uložené ovoce kontrolovat. Plody napadené hnilobami ihned odstraňujeme a likvidujeme.

· Před zimou vždy zkontrolujeme neporušenost oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř.

· S předstihem si zajistíme program oblastního zahrádkářského školení a dle toho pak v zimních měsících navštěvujeme příslušné školicí akce.

Celkem:
Dnes:
On line:
8875
21
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu KUDLOVICE
Kudlovice, 687 03, č.zo: 611030, IČO: 70805491, mail: czskudlovice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.