Historie ZO

Vinařská tradice v obci  je hodně bohatá na historická fakta. V roce 1466 tehdejší majitel Kudlovic Jiřík ze Žeravic nabídl právo výsadby vinohradů. Daroval poddaným v "trati Bředské"  zalesněnou oblast a každý občan který měl zájem si vyklučil pozemek pro vinohrad. V roce 1657 nový majitel Kudlovic Jan Rotál z Napajedel daroval obci v “trati Paniháje" les , kde si zájemci vyklučili stromy a sadili vinohrady. Z těchto pozemků nemuseli sedm let odvádět daně. Vinařství se velmi rozšířilo a v roce 1824 byla při Sušickém dvoře dokonce zřízena vinařská škola. Důkazem velkého rozkvětu vinařství je skutečnost, že obecní pečeť měla ve znaku hrozen a vinařský nůž. Pečet‘ byla pak zrušena v roce 1921.

V roce 1928 byl zahradníkem p. Janoškem založen v Kudlovicích Ovocnářský spolek. V roce 1930 spolek organizoval první vinařskou přednášku, přednášející byl vedoucí vinařské stanice z Polešovic pan Kaňovský. V jarních měsících se přednášky pak často opakovaly. V r. 1932 byly zakoupeny dvě spolkové stříkačky, po dědině kolovaly "Vinařské obzory", které sloužily k sebevzdělávání .

První výstava vín s bodováním se uskutečnila v únoru 1961 v hospodě u Burešů. Velká rozdílnost předložených vzorků upozornila na malé znalosti týkající se jak výroby, tak ošetření vína. Největší zásluhu na rostoucí kvalitě výstav vína měl Jan Maňásek, obětavý funkcionář a výborný vinař. Vinaři spolupracovali s přítelem Arnoštem Lužou a ing.Křivánkem, kteří měli vrozené schopnosti předávat zkušenosti získané mnoholetou praxí, důležité pro uplatnění třeba i začínajícího vinaře.

Sedmdesáté roky byly ve znamení velkého rozvoje výstav, tím se rozumí nejen kvantitou, ale hlavně kvalitou poskytnutých vzorků vína.

V květnu 1981 byla pověřena ZO pořádáním Okresní výstavy vín. Dvoudenní výstavu navštívilo 1160 milovníků vína, bylo poskytnuto 724 vzorků vína z celé Moravy. Po velmi pozitivním hodnocení výstavy se členové výboru rozhodli pořádat v následujícím roce Oblastní výstavu Archívních vín. V osmdesátých letech se ZO  ČZS nezaměřila  jenom na vinaření, ale i na vlastní rozvoj organizace. V Paňháji zbudovala Zahrádkářskou kolonii, odkoupila starou pálenici, nakoupila pozemky, postavila novou pěstitelskou pálenici a několik garáží. Vlastnila Tatru V3S, kombajn a mlátičku. Zahrádkáři byli u všech kulturních akcí v obci. Pravidelně pořádali hody,vinobraní, krojové plesy a výstavy vína. Poslední ˝budovatelskou˝ akcí byla stavba sklepů v Hubáčkové ulici. Symbolicky pojmenované po nejpoctivějším členu ZO ČZS Stanislavu Hubáčkovi. Příliv mladé generace přinesl i spoustu nových myšlenek. Nový způsob sponzorování výstavy, vyhlašování šampióna výstavy, zrodila se nová  kovová  medaile a hlavně začala tradice Valentýnských výstav.